U bent hier

Gemeente en OCMW Heist-op-den-Berg in één organisatie: géén ambtenaren meer

Heist op den Berg
13.12.2017 - 00.29u
Door: Herman Gezelle

Vanaf 1 februari 2018 smelten het gemeentebestuur en het OCMW van Heist-op-den-Berg samen tot één geïntegreerde, functionele organisatie.

De structuur is gebaseerd op een nieuw dienstverleningsmodel waarin de burger maximaal centraal wordt gesteld.

Op 12 december werd de verder uitgewerkte organisatiestructuur en de invulling volgens functie en niveau voorgelegd aan de raden van gemeente en OCMW.

Nieuwe organisatiestructuur
De 2 organisaties komen samen in één lokaal bestuur, met één management en geïntegreerde ondersteunende diensten (personeel, financiën, ICT, ...) en een doorgedreven samenwerking in specifieke activiteiten voor de hele organisatie.

Centraal in de nieuwe organisatiestructuur staan de beleidsdomeinen:
- interne organisatie
- dienstverlening
- samenleving
- leefomgeving
- openbaar domein & beleidsprojecten
- zorgverlening

Invulling van de structuur met personeel van gemeente en OCMW
Het bestuur wil al het huidige personeel onderbrengen in de nieuwe organisatiestructuur en hen kansen geven om hun talenten, vaardigheden en kwaliteiten ten volle in te zetten voor de organisatie.

Binnen het eigen personeel werden alvast de eindverantwoordelijken aangesteld voor vier van de zes beleidsdomeinen. Voor de beleidsdomeinen 'samenleving' en 'zorgverlening' is de aanwervingsprocedure lopende.

De verantwoordelijken of beleidscoördinatoren die al aangeduid zijn, gingen in dialoog met de leidinggevenden en medewerkers van hun beleidsdomein. Ze kregen inspraak in de verdere verfijning van de organisatiestructuur, en dit zowel op het vlak van de opbouw als van de naamgeving.

Het team Personeel & Organisatie (P&O) heeft vanuit de realiteit van vandaag - de effectieve bezetting, de voorzieningen in het meerjarenbudget en de noodzakelijke evoluties op termijn - een personeelsformatie opgebouwd om in die organisatiestructuur te passen.

Vanuit die personeelsformatie is een simulatie uitgewerkt waarbij alle personeelsleden worden toegewezen aan een bepaalde functie en waarbij duidelijk wordt afgelijnd voor wie er een functiewijziging zal plaatsvinden.

Voor nog niet ingevulde functies wordt steeds eerst intern gezocht naar geschikt personeel.

Naast de 763 medewerkers van de organisatie wordt er bijkomend nog een beroep gedaan op 731 vrijwilligers die mee worden ingeschakeld om alle doelstellingen te realiseren.

Geen ambtenaren meer in Heist-op-den-Berg
In de personeelsformatie zit nu een duidelijke langetermijnvisie. Er is een compleet beeld op elke functie, met een duidelijk onderscheid tussen:
- de interne functietitel: deze titel bestaat uit drie onderdelen: functiefamilie, functietype en functiegraad.

Voor elke functietitel is duidelijk vastgelegd wat er van deze functie verwacht wordt en wat de eraan verbonden technische en gedragscompetenties zijn;
- de externe functietitel: deze titel zal consistent gebruikt worden naar de buitenwereld. Uitgangspunt bij het bepalen van deze titels was de herkenbaarheid voor de burger.

De nieuwe methode laat toe om de verwachtingen en het evalueren van de medewerkers naar een hoger, professioneler niveau te tillen. Momenteel werkt het bestuur in de lopende evaluatiecyclus met specifieke functiebeschrijvingen (meer dan 200) en wordt geëvalueerd op competenties, waarbij niet altijd duidelijk is wat de link is tussen de functiebeschrijvingen en de competenties. Met de nieuwe werkwijze krijgt het bestuur de mogelijkheid om een duidelijk onderscheid te maken tussen
- evaluatie op resultaten vanuit de functiebeschrijving voor zowel regulier als projectmatig werk
- ontwikkeling van de competenties vanuit de link naar de gedrags- & technische competenties.

Aangezien er wordt ingezet op competenties en expertise van medewerkers, wordt er doelbewust voor gekozen om de term ambtenaar in de nieuwe organisatie niet meer te gebruiken. De (ver)nieuw(d)e structuur wil zich profileren als een moderne, hedendaagse en klant/burgergerichte organisatie, die af wil van het stereotype beeld van 'de ambtenaar'.

Vervolg
Naast de nieuwe organisatiestructuur en de invulling met personeel zal de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW worden aangepast.

Heist-op-den-Berg is met zijn nieuwe, verregaand geïntegreerde werkingsmodel ruim op tijd klaar voor het nieuwe decreet, niet enkel juridisch maar vooral organisatorisch. (pp-pb)imageMeer nieuws

Doodrijder 16-jarige Ian onder elektronisch toezicht

Doodrijder 16-jarige Ian onder elektronisch toezicht
Grobbendonk | Kempen regio | Vorselaar 26.02.2020 - 22.47u

AsteDRU Group Grobbendonk herdoopt zich tot Creative Cooling Group

Grobbendonk | Internationaal | Kempen regio 26.02.2020 - 22.46u

E313 dicht door brandende truck in Grobbendonk

Grobbendonk | Kempen regio | Neteland 26.02.2020 - 20.46u

'De boer op met een burn-out'

'De boer op met een burn-out'
Kempen regio | Mol 26.02.2020 - 19.44u

Markant Grobbendonk Bouwel: chronische pijnen

Markant Grobbendonk Bouwel: chronische pijnen
Grobbendonk 26.02.2020 - 16.56u

Salaris wel of niet vermelden in een vacature?

Kempen regio | Vlaanderen 26.02.2020 - 16.45u

Beperktere postbedeling volgende week van start

Beperktere postbedeling volgende week van start
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 26.02.2020 - 16.35u

Wout van Aert start toch in Omloop Het Nieuwsblad

Lille | Neteland | Vlaanderen 26.02.2020 - 11.55u

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto