Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeente Grobbendonk stelt concessie De Kasteelhoeve open

Kasteelhoeve

Op de Grobbendonkse gemeenteraad van 24 oktober werd beslist een tijdelijke horecaconcessie open te stellen voor de historische Kasteelhoeve.

Dit kadert in het opgemaakte en verplichte beheersplan voor de site, waaraan onder leiding van de gemeentelijke erfgoeddeskundige vier jaar lang werd gewerkt.

Het doel is dat de uitbating van de horecagelegenheid ingericht wordt volgens het beheersplan dat voldoet aan de voorwaarden van de verschillende bevoegde instanties zoals onder andere Afdeling Natuur en Bos, Onroerend erfgoed, …

Al meer dan  jaar vormt Den Herberg in de Kasteelhoeve een trekpleister voor Grobbendonk. Eerst onder leiding van Bartel Van Riet en zijn echtgenote Dorien Van de Water, nu onder  Reno Adriaensen, is Den Herberg uitgegroeid tot een vaste waarde in Grobbendonk en omstreken.

Door dit verplichte nieuwe beheersplan dient de concessie opengesteld te worden voor alle geïnteresseerde partijen.

Burgemeester Marianne Verhaert (GiB) benadrukt de inzet van de gemeente voor het behoud van De Kasteelhoeve: ‘In 2022 heeft onze gemeente Grobbendonk de Kasteelhoeve aangekocht, extra middelen ingezet om het erfgoed te bewaren en de nodige studies opgestart om te komen tot een restauratie en nieuwe invulling van de site. Hiervoor wordt er de komende maanden ingezet op participatie met onze inwoners om tot een gedragen en succesvol concept te komen."

"Den Herberg was 6 jaar geleden een tijdelijke oplossing om de leegstand tegen te gaan. Nu hebben we een kader ontwikkeld. De nieuwe concessieovereenkomst werd binnen dit kader opgesteld,’ vult schepen van toerisme Johan Verhaegen (GiB) aan.

‘Een beheersplan is een cruciaal beleidsdocument dat de richting bepaalt  voor de herontwikkeling van de site. Het specificeert welke elementen op de site waardevol zijn en welke niet, en het bevat een uitgebreide lijst van maatregelen die we moeten nemen. Daarnaast biedt het een  grondig overzicht van de huidige staat van De Kasteelhoeve,’  zegt Eric Van Meensel (N-VA), schepen van patrimonium verder aan. ‘ We hebben er bewust voor gekozen om erfgoedzorg als een toewijzingscriterium op te nemen om de erfgoedwaarde te benadrukken.’

Kandidaten kunnen in de loop van de volgende weken kennisnemen van de goedgekeurde concessieleidraad en het pand bezoeken. Intussentijd blijft de huidige Herberg geopend. 

Kasteelhoeve

Deel dit artikel