Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeente Herenthout financiert opnieuw milieulessen in basisonderwijs

Voor het 19e schooljaar op rij financiert de gemeente Herenthout milieulessen op school. Met deze lessen sensibiliseert ze leerlingen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs over duurzaam gebruik van water, energie en klimaat.

'Sensibilisering en educatie zijn belangrijke instrumenten om mensen bewust te maken van milieuproblemen en oplossingen', zegt Willy Torfs, schepen van milieu.  'Via een positieve aanpak willen we dit meegeven aan een zeer belangrijke doelgroep, namelijk de jongeren.

De gemeente biedt samen met IOK ondersteuning bij de sensibilisering van scholen, door lessen te geven aan alle leerlingen van de tweede en derde graad over duurzaam water- en energiegebruik en over het klimaat. Via deze milieulessen leren de jongeren de huidige milieuproblemen kennen, maar reiken we tegelijk een oplossing aan om het milieuprobleem te verhelpen.

De lessen worden gegeven door een externe lesgever en worden gefactureerd aan de gemeente. Dit schooljaar worden er 22 milieulessen gegeven aan de tweede en derde graad van de drie lagere scholen in Herenthout voor een totaal bedrag van 3.120 euro exclusief BTW.

De lessen over het thema water worden gegeven in samenwerking met Hidrodoe. Ze kunnen kiezen tussen een les over watergebruik, drinkwaterproductie of de waterproblematiek in de wereld. Het thema energie wordt ingevuld met een les over ‘een dag vol energie’, waarbij de leerlingen leren dat we voor heel veel zaken energie nodig hebben, of een les over het duurzaam gebruik van energie. In de lessen over het klimaat en de klimaatverandering leren de leerlingen wat de opwarming van de aarde is en wat hiertegen gedaan kan worden.'

Deel dit artikel