Door de geldende coronamaatregelen in 2020 konden een aantal van de markten niet doorgaan. Om dit te compenseren heeft het lokaal bestuur van Herenthout beslist om voor de marktkramers met een abonnement een tegemoetkoming te voorzien in het standgeld voor 2021.

Ook de sector van de markten is door de coronacrisis hard getroffen. Omwille van de toen geldende coronamaatregelen zijn er het voorbije jaar drie markten volledig niet kunnen doorgaan in de maanden maart, april en augustus. Kramen met niet-essentiële goederen konden ook niet worden toegelaten op de markt van november 2020.

De marktkramers met een abonnement betalen volgens het reglement de prijs van 10 keer het standgeld voor het volledige jaar. Door deze regel staan zij in principe twee maanden gratis indien zij elke maand aanwezig zouden zijn. De losse marktkramers betalen per keer dat ze op de markt staan.

Doordat een aantal van de markten niet is doorgegaan zijn marktkramers met een abonnement benadeeld. Om hieraan tegemoet te komen heeft het lokaal bestuur beslist om de marktkramers met een abonnement een compensatie van drie maanden toe te kennen, voor het reeds betaalde standgeld voor het jaar 2021.