In het kader van een projectopdracht van de tweedejaarsstudenten 'Bachelor in de bouw', krijgt het Herenthoutse speelplein Liefkenshoek een facelift.

De studenten zullen het volledige bouwproject ter harte nemen, van de initiële ontwerpen tot de effectieve oplevering. Het gemeentebestuur draagt de kosten en zorgt voor logistieke ondersteuning. 

Om tot een breed gedragen ontwerp te komen, hebben de toekomstige werfleiders niet alleen het gemeentebestuur, maar ook de twee naburige scholengemeenschappen geraadpleegd. Op die manier moet de vernieuwing onder meer zorgen voor een vermindering van het probleem met hondenpoep en een aantrekkelijke speelomgeving creëren met veel open ruimte en aandacht voor duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
 
In totaal zal door drie groepjes studenten een voorstel worden op tafel gelegd, dat aan de hand van tussentijdse evaluaties door de 'bouwheren' wordt verfijnd. Uiteindelijk zal slechts één ontwerp de eindmeet halen, en door de voltallige ploeg worden uitgevoerd. De realisatie zal nog dit schooljaar een feit zijn.
 
In 2011 was er al een gelijkaardige samenwerking tussen KHK en de verschillende gemeenten van toerismecluster ‘Het Groene Neteland’ omtrent de bouw van picknickplaatsen. De nieuwe picknickplaats ‘Boeyendaal’ te Herenthout zal binnen enkele weken gerealiseerd zijn.