Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Gemeente Herenthout richt op constructieve aanpak met jongeren'

Naar aanleiding van een recent verschenen persartikel in een krant ‘Groepje jongeren uit Herenthout terroriseert al maandenlang uitgaansleven in Kempense dorpen’, wenst het lokaal bestuur van gemeente Herenthout te reageren.

'De schets die in het betreffende artikel wordt gemaakt, stemt niet overeen met de informatie waarover het lokaal bestuur beschikt', zegt Stijn Raeymaekers, burgemeester van Herenthout.

'Het artikel viseert een specifieke groep jongeren en linkt die als groep foutief en zonder onderscheid aan allerhande feiten. Op het persartikel volgde dan ook heel wat commotie op sociale media, binnen Herenthout en daarbuiten.

Jongeren en ouders werden en worden naar aanleiding van het artikel ten onrechte geviseerd. Uiteraard kan en mag dit niet. Het lokaal bestuur – dat de afgelopen maanden bewust in de luwte verzocht om verschillende trajecten op te starten met een aantal jongeren - wenst vanwege het artikel via deze weg dan toch ook van haar kant uitleg te geven in de pers.

Het bestuur is zich bewust van een aantal recente uiteenlopende problematieken met enkele jongeren, echter zonder dat deze vast aan een specifieke groep zijn te linken.

De binnen het lokaal bestuur gekende feiten zijn trouwens geheel niet een op een aan een groepsgebeuren te verbinden, en betreffen meestal (terugkerende) individuele zaken.

Momenteel wordt met deze jongeren (die dus niet samenvallen met de “jongerengroep 2270”) intensief in gesprek gegaan en worden op vraag van het bestuur begeleidingstrajecten opgestart om deze problemen constructief aan te pakken.

De zaken gekend door het lokaal bestuur zijn niet met elkaar verbonden en gaan dus over individuele jongeren en dus niet over “bendevorming” van een hele groep, waarvan er sprake is in het artikel.

De opvolging van de jongerenproblematieken gebeurt in samenwerking met zowel politiezone Neteland als met de besturen van omliggende gemeentes.  Het opzet was en blijft om door een consequente en aanklampende opvolging het aantal incidenten terug te verminderen en de rust te laten terugkeren.

Het lokaal bestuur wil tenslotte ook meegeven en benadrukken dat het op verschillende manieren positief samenwerkt met de jongeren in Herenthout, en dat als kindvriendelijke gemeente ook wil blijven doen.

De verhuis en de definitieve herbestemming van het Jeugdhuis is een van de komende speerpunten, waar jongeren de kans moeten krijgen om op een positieve en veilige manier samen te zijn', besluit Raeymaekers.

 

Deel dit artikel