Gemeente Kasterlee investeerde in 2021 in een horecabeleidsplan dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de lokale horeca.

Dit plan bevat een visie op de horeca in Kasterlee, met concrete acties om de horeca te stimuleren en de ambities van de gemeente te realiseren.

Gemeente Kasterlee heeft de ambitie om zich verder te profileren en ontplooien als toeristische aantrekkingspool. Een kwalitatief horeca-aanbod is daarbij essentieel.

Kasterlee erkent ook expliciet het economisch belang van de horeca, een sector die het al langer moeilijk heeft en extra zwaar is getroffen door de coronacrisis. Hiervoor werkte de gemeente tussen januari en juli 2021 nauw samen met vzw Guidea, het kenniscentrum van en voor de horecasector. De focus lag op de eet- en drinkgelegenheden.

De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de horecasector, besliste na de grondige analysefase rond onderstaande thema's te werken.

Aan de drie werkgroepen, die plaatsvonden in mei en juni, namen tal van horecaondernemers uit de verschillende deelsectoren en deelgemeenten deel.

1. Relatie gemeente – horeca
2. Activiteiten in samenwerking met horeca
3. Toekomst van de horeca

Blijvend inzetten op goede verstandhouding en promotie

De relatie tussen de toeristische dienst en de sector werd als zeer positief ervaren. De sector vraagt om een blijvende inzet rond beleving, netheid en gezelligheid in de gemeente, maar ook rond de ontwikkeling van arrangementen en activiteiten die het dag- en verblijfstoerisme stimuleren. Het gemeentebestuur zet zich hier al veel jaren voor in en dit blijft ook in de toekomst prioriteit.

Zo wil het gemeentebestuur op korte termijn ook de communicatielijnen tussen de gemeente en horeca evalueren en bijsturen waar mogelijk. "Zo bekijken we de mogelijkheid om een dagelijks bestuur op te richten met enkele vertegenwoordigers uit de horecasector om snel in te spelen op vragen of nieuwe ideeën uit de sector" zegt burgemeester Ward Kennes.

Eind 2022 wordt de website visitkasterlee.be vernieuwd en ook hier krijgt culinair Kasterlee opnieuw een prominente plaats. De gemeente zet ook initiatieven op voor een nauwere samenwerking tussen de horecaondernemers en lokale landbouwers en streekproducenten om zo de korte keten te stimuleren.

"Ik wil de horecaondernemers danken voor hun intensieve deelname aan de opmaak van dit horecabeleidsplan" zegt burgemeester Ward Kennes.