Van 2 maart tot en met 30 april 2021 organiseert de Vlaamse overheid een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)'.

Tot en met 30 april 2021 kan iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Het schepencollege van Kasterlee maakt vandaag zijn bemerkingen over aan de Vlaamse overheid.

Voor de opmaak van haar advies heeft het schepencollege verschillende adviesraden bevraagd, die elk hun opmerkingen geformuleerd hebben. De intergemeentelijke gecoro (adviesraad ruimtelijke ordening) Kasterlee-Lille heeft vooral een probleem met het mogelijk nivelleren van de Kempense Heuvelrug, en noemt dit een "onaanvaardbare aantasting van dit beschermde gebied".

Bovendien moeten garanties worden voorzien om de werksituatie van landbouwers aanvaardbaar te houden. De landbouwraad vraagt eveneens om de impact op de landbouw tot een minimum te beperken.

De milieuraad dringt aan op een afstemming op de aanwezige natuurwaarden en herstel van de natuur na de ingreep.

Tot slot voegt het college ook het advies toe van de IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) Land van Nete en Aa, dat werd opgemaakt in samenwerking met het Regionaal Landschap van Kleine en Grote Nete.

Het college maakt al deze bemerkingen over, maar voegt hier ook nog twee eigen bekommernissen aan toe. "We vragen concreet om de noodzaak van de nieuwe leidingstraat grondig te onderbouwen en aan te tonen, want we ontvangen hierover tegenstrijdige berichten", aldus Gert Storms, schepen voor Omgeving.

"Bovendien dringen we er op aan om ook de mogelijkheid te bekijken om de bestaande infrastructuur binnen de bestaande leidingstraat verder uit te breiden, in plaats van onmiddellijk de keuze te maken voor een nieuw traject."

Nog tot 30 april kan iedereen, ook individuele burgers, bemerkingen overmaken via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr