De coronacrisis stelt een gemeentebestuur voor vele, uiteenlopende uitdagingen. De meerderheidspartijen CD&V en Open VLD hebben afgesproken om in Kasterlee een globaal budget van 500.000 € vrij te maken om hierop een antwoord te bieden.

Onder meer de lokale economie incasseert serieuze klappen. Daarom nemen CD&V en Open VLD naast de maatregelen van de federale en de Vlaamse overheid, ook als gemeentebestuur een aantal beslissingen om die lokale economie in Kasterlee extra zuurstof te geven.

Een eerste maatregel die reeds half maart werd genomen, is om de betaaltermijn voor de milieubelasting voor gezinnen te verlengen van mei tot einde oktober 2020.

Nu gaat de coalitie van CD&V en Open VLD nog een stap verder door de milieubelasting voor bedrijven voor dit jaar niet te innen. Deze maatregel komt ten goede aan handelaars, zelfstandigen, landbouwbedrijven, KMO's, horecanten en vrije beroepen.

Kasterlee is binnen de Kempen de toeristische trekpleister bij uitstek. Momenteel zijn onze hotels, campings, B&B's, vakantiehuizen en jeugdverblijven zwaar getroffen. De gevolgen van de coronacrisis hebben in de paasvakantie tot zware verliezen geleid voor alle logiesverstrekkers.

Om deze voor Kasterlee belangrijke sector een hart onder de riem te steken is beslist om ook de forfaitaire logiesbelasting voor 2020 te schrappen.

De gemeente Kasterlee geeft drie horecapanden in concessie. Het sportcafé in Tielen, De Pit in OC Kasterlee en de kantine van sporthal Duineneind.

Om onze concessiehouders door deze periode van gedwongen sluiting te helpen, zal de huurvergoeding voor maart en april 2020 wegvallen. Indien de sluiting zou duren tot na 15 mei, wordt ook deze kwijtschelding nog uitgebreid.

Als gemeentebestuur willen we hiermee een voorbeeld stellen. We roepen de eigenaars van andere horecapanden op om vergelijkbare maatregelen te nemen om de horecanten door deze periode te helpen.

Deze politieke beslissingen zullen op initiatief van de meerderheidsfracties voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 26 mei 2020.