Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeente Kasterlee ontvangt label 'Verkeersveilige gemeente'

Kasterlee Verkeersveilige gemeente

In 2019 ondertekende Kasterlee het SAVE-charter. Een initiatief van Provincie Antwerpen, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

'Dit was de start van een 4-jarig traject waarin burgemeester, schepenen, mobiliteitsdienst en wijkagenten studiedagen volgenden, deelnamen aan werkbezoeken en een voortschrijdende monitoring deden van de verkeersveiligheid in de gemeente', zegt Ward Kennes, burgemeester Kasterlee.

'Telkens werden stappen gezet om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de invoering van de zones 30 en van de fiets- en schoolstraten. Ook werd de mobiliteitsdienst versterkt.

Het Werfcharter over vermijden van werfverkeer tijdens schoolverkeer werd getekend. Met de politiezone werd de handhaving besproken. De inzet van gemachtigde opzichters werd verzekerd.

Daarnaast is een traject opgestart om via de uitbreiding van de publieke fietsenstallingen en via Bike2School het fietsverkeer in de gemeente te bevorderen.

Als erkenning voor de geleverde inspanningen mocht burgemeester Ward Kennes samen met de mobiliteitsdienst en de wijkagenten het label in ontvangst nemen in het Provinciehuis.

Dat werd hen overhandigd door gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Mireille Colson.

“Dit label is natuurlijk geen eindpunt,” besluit burgemeester Ward Kennes. “Maar het is voor alle betrokkenen vooral een aanmoediging om blijvend in te zetten op verkeersveiligheid en om de juiste beleidskeuzes te maken”.

Kasterlee Verkeersveilige gemeente

Deel dit artikel