Provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt en RURANT vzw startten zondag 8 maart samen met de gemeente Lille en de kerkfabriek van Poederlee de zoektocht naar een nieuwe invulling voor het kerkgebouw.

Alle inwoners van Poederlee waren welkom om de eerste paragrafen van een toekomstverhaal te schrijven voor hun kerkgebouw. Een 75-tal inwoners van het dorp Poederlee tekende present op het startmoment.

De redenen waarom de gemeente Lille zich in dorp Poederlee engageert om het traject Kerk als Dorpsknooppunt te volgen, zijn legio. Het kerkgebouw van Poederlee staat grotendeels leeg.

Op zaterdag is er nog een eredienst, sporadisch vindt er nog een begrafenis of een huwelijk plaats. De gemeente Lille maakt er momenteel al werk van om van het kerkhof rond de kerk een groene oase van rust te maken.

Daarnaast wil het gemeentebestuur samen met partners provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt en RURANT én met zijn inwoners bekijken welke mogelijkheden het kerkgebouw nog meer biedt. Welke invullingen willen de inwoners van Poederlee geven aan hun kerkgebouw?

"Door in te stappen in het traject 'Kerk als Dorpsknooppunt' willen we als gemeente Lille en kerkfabriek van Poederlee samen met onze inwoners een toekomstverhaal schrijven voor onze Sint-Jan-Baptistkerk.

Tijdens het startmoment op zondag 8 maart informeerden we de inwoners over de volgende stappen van het traject en polsten we al een eerste keer naar hun ideeën en ervaringen. De inspraak van de mensen van Poederlee is dan ook cruciaal in dit participatieve traject. We kijken al uit naar de eerste werksessie op maandag 16 maart," vertelt Marleen Peeters, burgemeester van gemeente Lille.

PDPO-Project ‘Kerk als Dorpsknooppunt’ in Poederlee  

Poederlee is het derde dorp in het Plattelandsontwikkelingsproject (PDPO) Kerk als Dorpsknooppunt. Braken bij Wuustwezel en Sint-Jozef-Rijkevorsel gingen Poederlee al voor.

Het project vertrekt vanuit de gemeenschap rond een kerkgebouw en wil samen met hen, in een participatief traject, werken aan een toekomststrategie voor het kerkgebouw. In deze dorpen wordt onderzocht of een neven- of zelfs herbestemming mogelijk is van de kerk in het dorp. In Poederlee gaat het over de Sint-Jan-Baptistkerk.

Braken en Sint-Jozef-Rijkevorsel doorliepen reeds een geslaagd traject. Een deel van de kerk van Sint-Jozef-Rijkevorsel werd alvast voor een jaar omgevormd tot een polyvalente dorpshal. In Braken werkte men een renovatieplan uit om de kapel om te vormen tot een multifunctioneel dorpshuis, waar naast erediensten en de werking van de koren ook plaats is voor faciliteiten van het dienstencentrum.

De provincie als katalysator om kerken een nieuwe bestemming te geven

Bijzondere aandacht verdient de groeiende problematiek van kerken en andere religieuze gebouwen die aan de eredienst worden onttrokken, zowel in de stad als op het platteland.

Met een aan het dorpenbeleid vergelijkbare methodiek kan de provincie de katalysator zijn om deze deels of geheel een nieuwe bestemming te geven, die de socio-economische structuren van de lokale gemeenschap ten goede komt. Om dit te realiseren is een actieve samenwerking met de buurt en zowel publieke als private partners onontbeerlijk.

“Net zoals we eerder al een beleid voor veerkrachtige dorpen uittekenden, gaan we de ervaringen van het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’ bundelen om een onderbouwd kerkenbeleid te ontwikkelen.

Dit gebeurt door de situatie op het grondgebied van de hele provincie in kaart te brengen, een specifieke methodiek te ontwikkelen die voldoende ruimte laat voor maatwerk en deze uit te testen in een aantal testcases om eens hij op punt staat uitgerold te kunnen worden over de hele provincie”, verklaart gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen.

Meer info: www.kerkalsdorpsknooppunt.be

Foto: Copyright: Davy Sterkens, Innovatiesteunpunt