De gemeente Lille is een groene gemeente en meet 5.940 hectare en één vierde hiervan zijn bossen en heide.

'Deze natuur verdient dan ook de nodige zorgen. Lille zal daarom de komende jaren een beroep doen op het lokaal maatwerkbedrijf A-kwadraat voor het natuur- en bosbeheer.
Schepen van Bosbeheer Luc De Backer : "Een van de vijf pijlers die we als gemeentebestuur opnamen in ons meerjarenplan 2020-2025 is 'Wij vieren onze planeet'. Met deze pijler willen we focussen op het zorgen voor een groene gemeente in een duurzame omgeving. Sinds een paar jaar dragen onze bossen ook het duurzame FSC-label.

FSC, voluit Forest Stewardship Council, staat voor duurzaam bosbeheer en is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden.

Ook tekenden we deze week nog het Bomencharter, waarmee we ons als gemeente engageren om tegen 2024 samen met andere gemeenten zoveel mogelijk bomen te planten. Zo zorgden we de voorbije twee jaar al voor 2661 extra bomen.

Zoals je kan lezen, zetten we heel hard in op onze natuur. Sinds enige tijd laten we ons natuur- en bosbeheer door een externe firma uitvoeren. Door nu te kiezen voor A-kwadraat, kiezen we voor een langdurige samenwerking met een lokale partner."

A-kwadraat zal werkzaamheden uitvoeren zoals bestrijding van exoten, tegengaan van het bebossen van de heide, maaien en snoeien langs wandelwegen en het uitvoeren van dunningskappen.

Roel Proost, business unit manager hout & groen bij A-kwadraat: "We zijn heel blij met deze nieuwe opdracht in de gemeente Lille, waar we al sinds eind jaren negentig gevestigd zijn, toen nog onder de naam Alito.

Naast houtverwerking is groenonderhoud en natuurbeheer vanaf 2000 een tweede werkdomein geworden, waar we vooral inzetten op duurzaamheid en een sterke lokale inbedding. Het is dan ook heel fijn om 'naast de deur' te mogen meewerken aan het beheer van de Lilse natuurpracht.

Na de fusie in 2019 tussen Alito uit Gierle en Amival uit Turnhout tot het nieuwe maatwerkbedrijf A-kwadraat, zijn we daar trouwens nog beter voor uitgerust. We hebben er heel veel zin in."
Burgemeester Marleen Peeters : "Door te kiezen voor A-kwadraat kiezen we niet alleen voor een partner die gespecialiseerd is in bosbeheer, maar zetten we ook in op onze lokale economie en sociale tewerkstelling. A-kwadraat speelt als het ware een thuismatch, door hun uitvalsbasis in de Schoorstraat in Gierle. Daarnaast stelt A-kwadraat mensen te werk met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit willen we alleen maar aanmoedigen."

A-kwadraat zal de komende 5 jaar instaan voor het beheer van de Lilse bossen.