Eind 2019 startte de gemeente Lille een procedure om een geschikte partner te vinden voor de realisatie en uitbating van haar sportinfrastructuur op de site Balsakker.

De gemeente wil er onder meer een nieuw gemeentelijk zwembad realiseren. De zoektocht naar deze partner is nu afgerond. De gemeente gaat in zee met Sportoase. Sportoase heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van sportinfrastructuur.

Zo stond Sportoase onder andere in voor het ontwerp en de bouw van be-Mine in Beringen en Stede Akkers in Hoogstraten. De volledige sportsite aan Balsakker wordt mee vernieuwd waardoor het een plek wordt voor jong en oud.

Het nieuw op te trekken gebouw omvat een 25m-sportbad (25 x 10 meter). Het bijzondere hieraan is dat het beschikt over een beweegbare bodem. Ook komt er een recreatiezone, inclusief peuterbad en een whirlpool.

Verder zijn ook een glijbaan, een sauna en een fitness voorzien. De huidige cafetaria wordt omgetoverd tot brasserie met terras en wordt uitgebreid tot aan het zwemgedeelte.

Sportoase zal ook de buitensportinfrastructuur heraanleggen. Zo wordt de atletiekpiste opnieuw aangelegd zodat ze voldoet aan de normen van de internationale atletiekfederatie. De atletiekactiviteiten breiden uit met nieuwe infrastructuur voor het discuswerpen, het kogelstoten, het verspringen, het hoogspringen en het speerwerpen.

Sportievelingen kunnen er in de toekomst rekenen op een skatepark, een recreatief BMX-parcours en voor de kleinsten komt er een nieuwe speeltuin. Ook aan beachsporten is gedacht met een speciaal aangelegd terrein van 32 x 50 meter.

Michaël Schouwaerts, algemeen directeur Sportoase: "Sportoase is een jong en dynamisch bedrijf. We richten ons op Publiek Private Samenwerkingen met als doel sportmogelijkheden en beleving binnen steden en gemeenten naar een hoger niveau te tillen.

Sportoase zorgt als private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van sportinfrastructuur, maar steeds in nauw overleg met de lokale overheid die dankzij doorgedreven inspraak wel de controle behoudt.

Dit hele project zal worden gerealiseerd door Sportoase op basis van het ontwerp van LD-architecten, Tractebel en ontwerpbureau Omgeving en wordt gebouwd door Groep Van Roey als aannemer en Equans voor de technische installaties."
Burgemeester Marleen Peeters: "De nieuwe sportsite wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Naast het zwembad, de vernieuwde atletiekpiste, het BMX-parcours en de andere voorzieningen komt er een speeltuin waar kinderen zich kunnen uitleven, terwijl ouders genieten op het terras.

Het zwembad heeft ruime openingsuren en zal slechts enkele dagen per jaar gesloten zijn. Op die manier willen we ervoor zorgen dat iedereen die wil komen zwemmen, kan komen zwemmen.

We zijn blij dat we scholen een plek kunnen geven om te komen schoolzwemmen en dat we ook kunnen bijdragen aan het langer actief blijven van onze senioren.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inkomprijzen van het zwembad en die houden we voor onze inwoners heel laag. We hebben ook samenwerkingsgesprekken lopen met buurgemeentes, wat voordelen kan opleveren voor beide partijen." 

Schepen van sport Vincent Goossens: "We hebben voor de site rond sportcentrum Balsakker gekozen als locatie voor het nieuwe zwembad. Omdat de buiteninfrastructuur van de site aan vernieuwing toe is, willen we de gelegenheid aangrijpen om heel de site aan te pakken en een volledig nieuwe sportsite te realiseren.

Omdat er al zoveel buiteninfrastructuur op de site aanwezig is, was het belangrijk om al deze partijen te betrekken bij het project. We hebben daarom een lang voorbereidingstraject achter de rug.

Door de hele site aan te pakken, creëren we een moderne sportinfrastructuur waar verschillende sportieve en recreatieve functies efficiënt op één plaats gegroepeerd zijn.

Eén grote sportsite kan veel efficiënter en goedkoper uitgebaat worden dan twee sites. Je hebt bijvoorbeeld minder personeel nodig en veel infrastructuur zoals de toiletten en de cafetaria kan dubbel gebruikt worden. De uitbatingskosten en de realisatiekosten dalen door te kiezen voor één grote site."

Schepen van Jeugd en Senioren Chiel Danckers : "Sport is belangrijk voor het actief blijven van senioren en de ontwikkeling van kinderen. Er komt ook een State of the art skatepark dat een van de grootste skateparken in onze regio zal worden.

Het ontwerp kwam tot stand dankzij een participatietraject dat we organiseerden met onze Lilse jeugd. Zij mochten volop hun ideeën voor het nieuwe skatepark op ons afvuren.

Daarnaast gaan we volop voor een energiezuinig project en zorgen we ervoor dat het complex mooi geïntegreerd wordt in het groene karakter van de site."
Het bestuur en Sportoase houden ook rekening met de impact van de vernieuwde site op de mobiliteit in de omgeving.

De buurtbewoners zullen hierbij betrokken worden. De gemeente voerde reeds een mobiliteitsonderzoek uit en zorgt ervoor dat fietsers en auto's op een veilige manier gescheiden tot aan de ingang geraken.

Het hele project kadert ook binnen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Sport, dat een langetermijnvisie geeft op de ruimtelijke ontwikkeling van de sportgebieden in de gemeente."

Als alles vlot verloopt, kunnen de werken van start gaan in de lente van 2022. De eerste baantjes hoopt de gemeente te kunnen zwemmen in 2024.
Meer info via www.lille.be/sitebalsakker.