Het gemeentebestuur Lille wil op de site Balsakker een nieuwe, kwalitatieve sportsite uitbouwen met een nieuw publiek zwembad.

In november 2019 startte ze met een procedure om tot een geschikte partner te komen. Er is heel wat buitensportinfrastructuur op de site: een atletiekpiste, voetbalterreinen, een ruiterpiste.

Ook de hondenclub en duivenbond maken gebruik van de terreinen. De gemeente bracht ondertussen alle gebruikers en eigenaars van die infrastructuur rond de tafel om ze te betrekken bij het project en houdt hen op de hoogte van de vorderingen.

Om de site volledig aan te pakken en het zwembad te kunnen realiseren, kijkt de gemeente ook naar de voetbalvelden die voetbalclub KFC Lille momenteel gebruikt.

De keuze om sportsite Balsakker te gebruiken als bestemming voor het nieuwe zwembad, is een zeer bewuste keuze. Het gemeentebestuur heeft verschillende locaties overwogen.

De site Balsakker kwam als meest geschikte uit de bus. De buiteninfrastructuur van het sportcentrum is namelijk toe aan vervanging. Door het zwembad te integreren in deze site, kan de volledige site mee aangepakt worden.

Zo creëert de gemeente een moderne sportinfrastructuur waar verschillende sportieve en recreatieve functies efficiënt op één plaats gegroepeerd zijn.
Schepen voor sport Vincent Goossens : "KFC Lille speelt een belangrijke rol in het verhaal. Het behoud van de voetbalvelden is immers niet verzoenbaar met de plannen voor de site.

De gronden zijn eigendom van de gemeente, maar er is voor het hoofdplein met tribune een recht van opstal voor KFC Lille.

Om de plannen voor het zwembad te kunnen realiseren, moet deze overeenkomst dus opgezegd worden. We zijn volop in overleg met KFC Lille om samen te bekijken hoe we deze overeenkomst kunnen opzeggen zodat het een win-win situatie wordt voor beiden."

Zoektocht naar een partner loopt vlot

'Ondertussen is de gemeente gestart met de zoektocht naar een partner voor de realisatie en uitbating van het nieuwe zwembad. Samen met enkele potentiële partners bereidt de gemeente momenteel een bestek voor.

Omdat de site aan Balsakker zo groot is, zijn er verschillende mogelijkheden om zowel het zwembad als de terreinen volop tot hun recht te laten komen. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld nevenfuncties voorstellen om de rendabiliteit van het complex te verhogen.

Wanneer de juiste formule bepaald is, kan het bestek opgemaakt worden en kunnen de kandidaten offertes indienen. Zo krijgt de gemeente verschillende offertes perfect op maat van haar wensen en kan ze de offertes op een gelijke wijze met elkaar vergelijken.

Daarna kan de gemeente toewijzen aan een partner en kunnen de bouwwerken starten. Als alles zonder problemen verloopt, dan moet het mogelijk zijn om eind 2024 onze eerste baantjes te zwemmen.'