Het team van Cuypers & Q architecten is door het gemeentebestuur van Heist aangesteld als ontwerpen voor de uitbreiding van de gemeentelijke teken- en muziekacademie.

De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg ging er op 15 december 2015 mee akkoord om de uitbreiding van de gemeentelijke teken- en muziekacademie op te nemen in de procedure van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De oproep werd gepubliceerd in januari 2016.

Aan de hand van de selectiecriteria en op basis van de portfolio’s van de kandidaten, werden in het voorjaar van 2016 vier ontwerpers/ontwerpteams geselecteerd en uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Een jury - voorgezeten door de Vlaamse Bouwmeester en verder bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en een externe deskundige - heeft de voorstellen nu onderzocht en een ontwerper aangeduid.

Het team van Cuypers & Q architecten werd als laureaat aangesteld voor de uitwerking van het project. Cuypers & Q architecten is een interdisciplinair samenwerkingsverband dat heden is uitgegroeid tot een ploeg van twaalf ontwerpers uit verschillende disciplines.

Grote open binnenruimte

Samen streven ze voor elk project naar een doorgedreven ontwerp, met aandacht voor de gebruiker, context, esthetiek, duurzaamheid, materialiteit en kwaliteit, zowel in de architectuur als in de detaillering en in de afwerking. De aanvulling van de verschillende disciplines samen in één team is een troef en staat garant voor een 360° oplossing voor het project.

Voor deze specifieke opdracht werken ze samen met verschillende partners: studiebureaus voor de stabiliteit, voor duurzame technieken en energieprestaties en voor de akoestiek.

Het juryverslag spreekt over een correcte inschatting van schaal in combinatie met een doordacht ontwerp dat aandacht heeft voor de verschillende gebruikers, hun wensen en hun noden.

Het vrijwaren van de grote open binnenruimte als groen evenementenplein in aansluiting met het openbaar domein, wordt als grote troef benoemd. Door de inplanting van de zaal in het natuurlijke talud van het terrein is dit mogelijk. Daarnaast wordt de procesbereidheid van het team en hun gezamenlijke expertise erg gewaardeerd.

Samenvatting project

Samenvatting project Het project van de academies geeft een antwoord op de nood aan uitbreiding en optimalisatie van de site door in te zetten op de verbetering van de circulatie enerzijds en door zo nauw mogelijk aan te sluiten met het bestaande gebouw anderzijds. Het centrale gebouw wordt opgeknapt en opengewerkt als inkom- en exporuimte en zal alle gebouwen met elkaar verbinden.

De transparantie van dit inkomgebouw werkt mee aan de transparantie in de routing doorheen de lokalen. Een ruime, polyvalente zaal onder de binnentuin maakt het mogelijk een extra amfitheater te creëren op het dak ervan; een publiek groen plein, dat ook als evenementenplein en voor buitenvoorstellingen kan gebruikt worden, en dat aansluit bij het openbaar domein.

Je zal dus zowel vanuit de zijde Oude Godstraat als vanuit dat nieuwe binnenplein aan de Hof van Riemenstraat de academies kunnen binnenkomen. Een brede fiets- en voetgangersdoorgang verbindt beide straten met elkaar door het binnenhof. De uitbreiding van de lokalen op de site wordt rond dat binnenhof gegroepeerd.

Ze zijn een hedendaagse verderzetting van de vormentaal van het bestaande gebouw, namelijk een stapeling van volumes met gekadreerde zichten. Zo lijkt het alsof de uitbreiding al altijd hoorde bij de academies.

Voldoende lokalen

De academies worden zo uitgebreid met zo’n 2.600 m², goed voor voldoende lokalen voor diverse lessen muziek en woord met de nodige accommodaties en aandacht voor akoestiek, en grote, hoge ateliers voor de beeldende kunsten.

Daarnaast wordt een grote polyvalente ruimte gebouwd voor presentaties, oefensessies en optredens. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een verbetering van de veiligheid voor alle gebruikers rond de academies. Want de gebruikers staan centraal in dit project.