Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeentebestuur Mol : ‘Begrip voor teleurstelling kinderen, evenwel geen verrassing voor Molse dansschool’

Het gemeentebestuur Mol begrijpt de teleurstelling bij ouders en leden naar aanleiding van de berichtgeving van dansschool Art in Motion over een tijdelijke sluiting.

'We gaan niet dieper in op het individuele dossier', klinkt het in het gemeentehuis Mol.

'Aangezien de dansschool zelf koos voor publieke berichtgeving, zetten we wel graag een aantal fouten uit de communicatie recht.

Anders dan wat de dansschool beweert, benadrukken we dat de sluiting allerminst als een verrassing komt. Al van in het begin en herhaaldelijk waarschuwde het gemeentebestuur dat een dansschool op de locatie in de Venakkerstraat niet vergund is.

Daarbij nodigende we hen uit om zo snel mogelijk een regularisatieaanvraag in te dienen. Los van het eventuele eindresultaat van dergelijke aanvraag stellen we vast dat er op dat vlak door de dansschool niet de nodige stappen werd gezet. Art in Motion besloot daarentegen om alle waarschuwingen te negeren en de dansschool door te zetten.

Handhaving

Na herhaalde formele klachten van overige bewoners over geluidsoverlast kunnen we niet anders dan de strikte wettelijke regels voor ruimtelijke ordening te handhaven. Niet alleen het gemeentebestuur is betrokken als overheidsinstantie bij dit dossier. Ook het vredegerecht en de deputatie van de provincie Antwerpen volgen de handhaving mee op.

Bereid tot overleg

Los van de stedenbouwkundige overtreding blijft het gemeentebestuur altijd bereid om samen met de dansschool te zoeken naar tijdelijke huisvesting voor de sportkampen in de zomer. In de mate dat dit praktisch mogelijk is, en verzoenbaar met andere reservaties, stellen we hiervoor graag de sporthallen ter beschikking.'

Venakkerstraat , Mol, België

Deel dit artikel