Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeentebestuur Mol ondersteunt voluit petitie voor behoud dierenmarkt

Het gemeentebestuur Mol ondersteunt voluit de petitie die de marktcommissie en de lokale horeca vanaf komende zondag organiseert voor het behoud van de wekelijkse dierenmarkt.

'We hopen dat zoveel mogelijk inwoners en marktbezoekers hun stem laten horen. We ontvingen zeer recent een brief van de Vlaamse minister voor dierenwelzijn Ben Weyts. Deze brief bevat de teleurstellende mededeling dat - wat de minister betreft -  geen verdere uitzonderingen worden voorzien buiten de acht markten per jaar. Woensdag 17 april wordt daarom dé beslissende dag.

De Vlaamse parlementsleden van de commissie dierenwelzijn stemmen op dat moment over het ontwerp van nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Als het huidige voorstel groen licht krijgt, moeten we vanaf 2026 noodgedwongen een kruis zetten door zeer breed gedragen, waardevolle én unieke traditie van 140 jaar.

De Molse Dierenmarkt verdient het niet om te verdwijnen. Sterker zelfs, een officiële bescherming immaterieel cultureel erfgoed is meer aan de orde.

De marktcommissie en de lokale horeca beschouwen een petitie als laatste redmiddel. Wie wilt kan de petitie één keer ondertekenen bij de lokale horeca op het Rondplein en de Corbiestraat. Ook verschillende marktkramers zullen de petitie aanbieden. Let op: teken de petitie slechts één keer. Meerdere keren je handtekening plaatsen, heeft geen zin.

Achter de schermen

'Achter de schermen ondernam het gemeentebestuur de afgelopen weken en maanden talrijke pogingen om de Vlaams minister voor dierenwelzijn en alle parlementsleden die lid zijn van de commissie dierenwelzijn te informeren over het belang van onze dierenmarkt. Dit gebeurde zowel op formeel als op informeel vlak.

We beargumenteerden daarbij zeer helder en duidelijk dat onze Molse dierenmarkt géén bedreiging vormt voor het dierenwelzijn, maar juist helpt om het dierenwelzijn te bevorderen. Jammer genoeg ontvingen we van de Vlaamse minister géén inhoudelijke tegenargumentatie, maar kregen we wel de teleurstellende boodschap dat er geen aanpassingen komen aan de voorgestelde codex.'

Breed draagvlak

'We worden in onze inspanningen gesterkt door de talrijke verontwaardigde reacties die we de afgelopen weken en maanden ontvingen van inwoners en bezoekers uit verre omstreken. Een recente peiling van de krant Het Laatste Nieuws toont overduidelijk aan dat deze dierenmarkt moet behouden blijven. Op enkele uitzonderingen kreeg behoud van de dierenmarkt veruit de grootste steun.'

Geen reactie van kabinet                                                  

Begin december 2023 stuurden we een uitgebreide brief naar het kabinet van Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts. Deze brief bevatte tal van argumenten waarom onze dierenmarkt juist het dierenwelzijn bevordert.

Tot onze grote ontgoocheling ontvingen we hierop pas enkele dagen geleden een officiële reactie. Deze reactie bevat geen enkele inhoudelijke tegenargumentatie, alleen het voornemen om geen bijkomende uitzonderingen te voorzien. 

Sociaal, toeristisch en economisch belang

'De markt is een traditie van meer dan 140 jaar met een zeer groot draagvlak bij onze inwoners en bezoekers. De markt is toeristisch en economisch van groot belang voor onze gemeente en de nabijgelegen horeca. De markt zorgt voor gezelligheid en samenhorigheid in het Centrum. Voor veel mensen is het een belangrijke en soms zelfs de enige bron van sociale contacten.'

Positief voor dierenwelzijn

'Met een verbod bereikt de Vlaamse overheid het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. De dierenmarkt is juist positief voor het dierenwelzijn:

- 'Wij volgen strikt alle normen op vlak van dierenwelzijn.  - De markt staat onder toezicht van een aangestelde dierenarts. - Onze wekelijkse dierenmarkt leert mensen en kinderen om op een correcte manier met dieren omgaan. - Onze dierenmarkt stimuleert géén impulsaankopen. Voor vogels, vissen, pluimvee, cavia’s én konijnen heb je een aangepaste huisvesting nodig. Dergelijke dieren koop je niet zomaar uit het niets.

- Het houden van konijnen, kippen en pluimvee door gezinnen vinden we belangrijk om op een ecologische manier huis- en tuinresten te verwerken. Dan is het absoluut niet logisch om de verkoop op een publiek sterk gecontroleerde plaats te verhinderen.'

Onze eis

'We beargumenteerden op alle mogelijke manieren helder en duidelijk waarom deze dierenmarkt het dierenwelzijn bevordert in plaats van tegenwerkt. Onze vraag voor de Vlaamse parlementsleden is dan ook duidelijk. Voorzie een uitzondering in de nieuwe Codex voor Dierenwelzijn zodat we onze dierenmarkt ook in de toekomst op wekelijkse basis kunnen blijven organiseren. We hopen dat het gezond verstand in deze uiteindelijk overwint.'

Deel dit artikel