Uit solidariteit met de slachtoffers besliste de gemeenteraad op 22 december om 6 000 euro uit het noodhulpfonds over de maken aan Kara Kara in Niger. In september/oktober werd onze zustergemeente zwaar getroffen door hevige regenval. Verschillende huizen werden vernield waaronder ook het gebouw van het CCD (Comité Communal de Développement), onze partner in Kara Kara.

Spijtig genoeg werd het gebouw van het CCD (Comité Communal de Développement), onze partner, coördinator en stimulator van de programma’s in Kara Kara, vernield. Dit gebouw is het zenuwcentrum van onze werking en zou dringend hersteld moeten worden om de werking verder te zetten. Daarnaast willen we de getroffen families tegen malaria beschermen door muskietennetten aan te kopen.

Het geld wordt gebruikt voor:

  • Steun heropbouw huizen van 20 families
  • Aankoop van 250 geïmpregneerde muskietennetten
  • Aankoop van 250 ecologische kookvuren
  • Heropbouw van administratief centrum en ontmoetingsruimte CCD
  • Transport

Gezondheidsposten gespaard

Gelukkig bleven de drie gezondheidsposten, die met steun vanuit Mol, uitgroeiden tot goed draaiende eerstelijnsdiensten, gespaard. Ook onze andere programma’s zoals het onderwijsprogramma en de moestuinen van de vrouwengroepen liepen – op enkele uitzonderingen na – slechts lichte schade op en kunnen hun werking verderzetten.

Noodhulpfonds

Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua én de aardbeving een jaar later in Turkije.