Na verschillende reacties heeft het gemeentebestuur beslist om de werking van de slimme afvalfactuur tijdelijk bij te sturen. Dit betekent dat elk gezin, ook al hebben ze een afvalfactuur met een ander bedrag ontvangen, de kans krijgt om te starten met een voorafbetaling van 50 euro. Dit geeft elk gezin de mogelijkheid om zijn afvalgedrag aan te passen. Op 1 mei start IOK opnieuw met de berekende voorafbetalingen.

Net zoals bij de andere gemeenten waarbij de uitvoering van het afvalbeleid is uitbesteed aan IOK Afvalbeheer, werken we in onze gemeente met een zogeheten ‘slimme afvalfactuur’. Dit betekent dat elk gezin jaarlijks een betalingsvoorstel krijgt waarmee ze normaal gezien het komende jaar rondmaken. Het bedrag dat op deze factuur staat, is een berekening op basis van het afvalgedrag van de voorbije maanden.

 

Begin februari ontvingen in onze gemeente 7 148 gezinnen hun voorafbetaling voor 2014. Gezien de verhoogde afvaltarieven liggen de bedragen uiteraard merkelijk hoger dan het voorgaande jaar. Toen hanteerde Mol, in vergelijking met andere gemeenten en steden uit de regio, nog historisch lage tarieven en werd er amper iets aangerekend voor de vaste kosten. Deze vaste kosten omvatten het gebruik van de container, het betalingssysteem en de ophaalbeurten. Ongeacht of je veel of weinig afval meegeeft, zijn deze vaste reële kosten die voor elk gezin worden gemaakt. Het GFT-afval was zelfs volledig gratis.

 

De slimme factuur die door IOK begin dit jaar werd verstuurd, hield te weinig rekening met de wijzigingen in het afvalgedrag die we hopen en mogen verwachten. In vergelijking met onze omliggende gemeenten scoort onze gemeente bijzonder slecht wat betreft het aantal ingezamelde kilo’s restafval en GFT per inwoner. Hopelijk zullen deze cijfers de komende maanden snel zakken naar vergelijkbare niveaus.

 

Verraste en verontwaardigde reacties

De 7 148 facturen die begin februari werden verstuurd, leiden bij sommige inwoners dan ook tot verraste en verontwaardigde reacties. Op zich was dit deels de bedoeling, aangezien de voorafbetaling mensen wil laten nadenken over hun afvalgedrag. Anderzijds is het wel essentieel dat de voorafbetaling de realiteit maximaal weerspiegelt. Dit was nu niet het geval. 4 783 gezinnen kregen een bedrag voorgesteld dat lager ligt dan 100 euro, voor 2 126 gezinnen lag het voorgestelde bedrag tussen 100 en 200 euro. Bij 209 gezinnen bedroeg dit tussen 200 en 300 euro. 29 gezinnen kregen een voorafbetaling voorgesteld van meer dan 300 euro. 

Nadenken over afvalgedrag

De intensieve communicatiecampagne van de voorbije weken die, in combinatie met de voorafbetaling, mensen wil laten nadenken over hun afvalgedrag lijkt te werken. Zo noteerden we al 2 129 verzoeken voor het wegnemen van GFT-containers. Ook de verkoop van goedkopere compostbakken verloopt bijzonder goed. Dit alles stemt ons hoopvol dat de ingeleverde hoeveelheden GFT-afval drastisch zullen zakken en dat mensen uiteindelijk ook minder moeten betalen dan wat de ‘slimme’ afvalfactuur voorstelde. Ter vergelijking: in onze gemeente wordt er dubbel zoveel GFT-afval meegegeven dan de omliggende gemeenten. Dit kostte de gemeentekas in het verleden jaarlijks netto 600 000 euro. 

Vrije keuze: volledig bedrag of 50 euro

Mensen die hun afvalfactuur begin februari al ontvingen, krijgen nu de vrije keuze. Ofwel betalen ze het volledige bedrag, en zijn ze vermoedelijk voor minstens een jaar van hun afvalkosten verlost. Wanneer ze minder afval meegeven dan voorzien, dan duurt het langer vooraleer ze een nieuwe afvalfactuur ontvangen.

Gezinnen die eerst willen weten wat het nieuwe afvalverhaal voor hun brengt, mogen zich beperken tot een betaling van 50 euro, ongeacht het feit dat de factuur een ander bedrag vermeldt. Zij ontvangen in de loop van het jaar dan een nieuwe factuur met een nieuwe berekening op basis van de meegeefcijfers van de drie laatste maanden.

 

Tot 1 mei facturen van 50 euro

Om verdere verwarring te voorkomen heeft het gemeentebestuur aan IOK de opdracht gegeven om tot 1 mei alleen nog afvalfacturen te versturen van 50 euro. Later op het jaar krijgen deze gezinnen een bijgestuurde slimme factuur op basis van het al dan niet aangepast afvalgedrag.

Meer info: Diftar-informatielijn, 0800 97 687