Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeentebestuur Mol weigert ingediende uitbreidingsplannen op site Alma

Het gemeentebestuur verleent geen vergunning voor de aangevraagde bijkomende winkels op de site van Alma langs het Kruisven. In aanvulling op de eerdere vergunningen om het warenhuis te verplaatsen naar de vroegere magazijnen, diende Alma een vergunningsaanvraag in voor bijkomende verbouwingen en een uitbreiding.

Deze situeren zich hoofdzakelijk aan de zijde van het Kruisven en omvatten een doe-het-zelfzaak, een apotheek en een huisartsenwachtpost. Het gemeentebestuur beslist negatief over het dossier omdat een studie naar de milieueffecten (project-MER) ontbreekt.

Daarnaast is er een probleem met de omvang van de extra bouwvolumes volgens de voorschriften het PRUP Molderdijk.

In 2021 vroeg supermarkt Alma al een vergunning aan voor het uitbreiden en verbouwen van de bestaande gebouwen. Zo kreeg Alma begin 2022 de toestemming om de magazijnen aan de zijde van de Zuiderring te verbouwen en uit te breiden, zodat de supermarkt intern kan verhuizen naar deze locatie. Op die manier oriënteert de supermarkt zich meer naar de Zuiderring. De verbouwingswerken hiervoor zijn dit voorjaar gestart. De ruimte van de bestaande winkel werd in deze eerste vergunningsaanvraag aangeduid als magazijnreserve, maar kreeg nog geen nieuwe bestemming.

Met de tweede vergunningsaanvraag wil Alma de vrijgekomen ‘magazijnruimte’ invullen én de bestaande kantoorruimte vervangen door een nieuwbouw. Met deze aanvraag wil Alma langs de zijde van Kruisven nieuwe functies creëren. Zo sprak Alma in de vergunningsaanvraag van een nieuwe doe-het-zelfzaak, een apotheek en een huisartsenwachtpost. Daarnaast wil de aanvraag ook de groenzone langs Kruisven heraanleggen en uitbreiden.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden twee bezwaarschriften ingediend. Verder maakte onze dienst ruimtelijke ordening een eigen analyse van het dossier. Daarbij werd duidelijk dat het onderzoek van de milieueffecten onvoldoende is uitgewerkt.

Voor deze aanvraag is het nodig om een volledige MER-studie uit te voeren (project-MER). Een gewone MER-screening volstaat niet. Daarnaast is het extra bouwvolume volgens de huidige plannen niet in overeenstemming met de mogelijkheden die het PRUP Molderdijk toelaat.

Wat nu?

Het initiatief ligt nu volledig bij de aanvrager. Deze kan in beroep gaan tegen de weigering bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Een andere mogelijke optie is het uitwerken van een nieuw of aangepast aanvraagdossier. Op dat moment volgen een nieuw openbaar onderzoek en inhoudelijke analyse van het dossier.'

Deel dit artikel