Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeentebestuur Mol zet netheidsverantwoordelijken in de bloemetjes

Mol

Mol trakteerde de vrijwilligers van het project netheidsverantwoordelijken op een dankreceptie. In zaal Spellenburg ontvingen ze een welverdiende gemeentelijke cadeaubon van 60 euro. Het gemeentebestuur Mol verdeelde bovendien 44.173 euro onder de verenigingen en 4.550 euro onder de scholen die deelnamen aan ‘Operatie proper’.

Het project netheidsverantwoordelijken bestaat in onze gemeente al sinds 2004. Momenteel tellen we 115 individuele vrijwilligers en 60 verenigingen die deelnemen aan het project. Met dit netwerk van netheidsverantwoordelijken zetten we de strijd tegen zwerfvuil verder.

Driemaal per jaar ruimen

Deze individuele inwoners of verenigingen en scholen engageren zich om minstens driemaal per jaar het zwerfvuil op te ruimen. Zij verzamelen het zwerfvuil in de straten en brengen dit afval naar een afgesproken plaats waar de gemeentediensten het ophalen en afvoeren.

Maar liefst 90 procent van alle straten in Mol, exclusief de centrumstraten, werden in 2022 door de netheidsverantwoordelijken zwerfvuilvrij gemaakt. Daarnaast wordt er nog zwerfvuil geruimd langs verschillende wandel- en fietstrajecten. In elke gehucht dekt het project zo goed als het volledige grondgebied. Het opgehaalde afval stond gelijk aan 7.360 kg.

Operatie proper

Dezelfde avond werden de 7 scholen gehuldigd die in het schooljaar 2021-2022 werkten rond het thema afval voor ‘Operatie proper’. Een bedrag van 4.550 euro werd verdeeld over de 7 scholen.

Gezocht: Molse netheidsverantwoordelijken

Voor 420 straten is Mol in specifieke maanden nog op zoek naar bijkomende netheidsverantwoordelijken. Interesse? Bekijk de lijst met open maanden per straat en vul het e-formulier met jouw voorkeur(en) in op www.gemeentemol.be/netheidsverantwoordelijke.

Mol

Mol

Mol

Mol

Mol

Deel dit artikel