Vanaf 2020 mag je op evenementen geen drank meer serveren in wegwerpbekers, blik of petflesjes. Dit verbod komt er door een beslissing van de Vlaamse regering en geldt voor alle evenementen, variërend van schoolfeesten tot grote festivals.

Je moet alle dranken serveren in herbruikbare bekers of glazen. Om de kosten voor onze verenigingen en scholen te drukken, voorziet het gemeentebestuur voor de komende twee jaar een subsidie voor de huur van herbruikbare bekers.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

· De organisator is een vereniging die aangesloten is bij een erkende adviesraad van het gemeentebestuur of is een Molse school

· Het evenement vindt plaats in onze gemeente

· Je moet de bekers lenen bij een sociaal economisch bedrijf. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met vzw De Sprong (https://www.desprongvzw.be/recyclage/backcup).

Je kan ook altijd een beroep doen op een privéfirma en voor kleinere evenementen kan je de bekers huren bij jeugdhuis Tydeeh (https://www.gemeentemol.be/product/404/herbruikbare-bekers).

Elke vereniging kan een toelage ontvangen van 20% van het factuurbedrag van de huur van de bekers met een maximum van 300 euro per evenement. Je kan de kosten van niet teruggebrachte bekers niet inbrengen voor de subsidie.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 38, milieudienst@gemeentemol.be