U bent hier

Gemeentebestuur remt te snelle ontwikkeling woon(uitbreidings)gebieden

Mol
30.08.2018 - 09.52u
Door: Mark Jaspers

Met een zogeheten plan voor 'woningbouwprogrammatie' wil het gemeentebestuur een te snelle ontwikkeling van woongebieden afremmen en sommige gebieden op termijn zelfs herbestemmen naar een andere dan woonfunctie.

De eerste stap de komende weken en maanden is het aanstellen van een studiebureau voor het opstellen van dergelijk plan. Dit plan moet in de loop van 2019 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het plan komt er na een geactualiseerde woonbehoeftestudie waarbij er tot 2022 een woningoverschot werd berekend.

Door de bevolkingsaangroei van de afgelopen jaren en de verwachte groei in de toekomst, heeft een gemeente zoals Mol nood aan nieuwe bouwprojecten en de ontwikkeling van verkavelingen in de door het gewestplan afgebakende woongebieden.

Om de impact op de beschikbare open ruimte en de publieke voorzieningen evenwel binnen de perken te houden, is het belangrijk dat deze ontwikkeling volgens het juiste ritme en op de juiste locaties verloopt.

Op dit moment en in de nabije toekomst wordt een aantal omvangrijke projecten ontwikkeld en gerealiseerd. We denken daarbij in de eerste plaats aan Keirlandse Zillen, met een potentieel aantal wooneenheden van meer dan 300. Andere sites zijn de Guido Gezellestraat (naast politiekantoor, 90 wooneenheden), de renovatie van de residentiewijk SCK/VITO (100 wooneenheden extra), project Kapel Ezaart (37 wooneenheden) en project Vennestraat (51 wooneenheden).

Inhoud van het plan voor woningbouwprogrammatie

Deze projecten waren bij de opmaak van de vorige woonbehoeftestudie in 2012 nog niet voorzien. Op basis van de geactualiseerde cijfers wil het gemeentebestuur de verdere ontwikkeling van onbebouwde binnengebieden in woonzones tot 2022 afremmen.

Het toekomstige plan voor 'woningbouwprogrammatie' moet op kaart en in tabellen vastleggen waar en hoeveel voor 2022 nog kan bebouwd worden, aanduiden waar er eventueel pas na 2022 woningen kunnen worden gerealiseerd én zelfs ook aangeven waar dit best nooit gebeurt. In dit laatste geval is een herbestemming naar een andere functie aan de orde.

Gebieden die na 2022 in aanmerking komen voor ontwikkeling, zullen pas kunnen worden bebouwd na uitdrukkelijke bevestiging van een geactualiseerde studie in 2021.

Naast deze fasering wil het gemeentebestuur ook de mogelijkheden van intensiever grondgebruik laten onderzoeken. Ook in het plan in opmaak voor de gehuchten komt dit aan bod. Door hoger te bouwen of hogere dichtheden toe te laten, beperken we per wooneenheid de hoeveelheid open ruimte die moet worden opgeofferd.

Extra ondersteuning

Bij de opmaak van het plan voor woningbouwprogrammatie moeten ook de recente initiatieven van de Vlaamse overheid omtrent de betonstop worden meegenomen, alsook de bescherming van de meest kwetsbare zonevreemde bossen.

Ook de Scan van de Vlaamse Bouwmeester moet ons lokaal beleid de komende jaren ondersteunen. Zo krijgen we in 2019 begeleiding van het team van de Vlaamse Bouwmeester om werk te maken van een aangepast beleid inzake ruimtelijke ordening met het oog op een duurzaam en beter ruimtegebruik.

In afwachting van plan woningbouwprogrammatie

In afwachting van de goedkeuring van het plan voor 'woningbouwprogrammatie' in 2019 zal het gemeentebestuur elk groter verkavelingsproject zeer kritisch bekijken. In functie van de kenmerken van het project zal per project worden beslist of realisatie gewenst is. Een gefaseerde uitvoering is daarbij ook een mogelijkheid.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

YouFlanders app

YouFlanders app
Vlaanderen 05.06.2020 - 18.40u

Toeristisch seizoen van start op 8 juni

Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 05.06.2020 - 18.35u

Kat Lee blijft leven: rechtbank wijst eis van FAVV af

Provincie Antwerpen | Vlaanderen 05.06.2020 - 10.09u

3 Roemeense verdachten opgepakt voor plofkraken o.a. in Herselt Argenta

3 Roemeense verdachten opgepakt voor plofkraken o.a. in Herselt Argenta
Herselt | Internationaal | Kempen regio 05.06.2020 - 09.55u

Dit jaar Baobab Beach zomerterras ?

Dit jaar Baobab Beach zomerterras ?
Herentals | Neteland 05.06.2020 - 00.24u

Drie Kempense jonge ondernemers slaan handen in elkaar en lanceren ‘Bubbelbox’

Drie Kempense jonge ondernemers slaan handen in elkaar en lanceren ‘Bubbelbox’
Kempen regio | Turnhout regio | Westerlo 05.06.2020 - 00.15u

Tomorrowland organiseert digitaal festival in laatste weekend van juli

Internationaal | Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 04.06.2020 - 19.11u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto