De gemeenteraad besliste op 20 mei om 3.250 euro uit het noodhulpfonds over te maken aan Mozambique. Begin dit jaar werd dit land zwaar getroffen door de cycloon Idai. Heel wat mensen verloren alles. De beslissing kwam er na aanvraag van het Consortium 12-12 voor het toekennen van noodhulp en na positief advies van de derdewereldraad. Wil je de slachtoffers ook steunen? Doe dan een gift via www.1212.be.

Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua én de aardbeving een jaar later in Turkije.

Natuurramp Mozambique

Mozambique werd begin dit jaar zwaar getroffen door de cycloon Idai. Heel wat dorpen en steden werden geheel of gedeeltelijk verwoest. Mozambique is een land in volle ontwikkeling, de gemaakte vooruitgang dreigt nu teniet te gaan door de cycloon. De nood is zodanig groot dat Mozambique en ook internationale NGO's oproepen om het land te steunen met noodhulp.

Meer info: dienst ontwikkelingssamenwerking, 014 33 05 51, louis.geysmans@gemeentemol.be