De afgelopen jaren is er reeds een goede samenwerking tussen het Vorselaarse gemeentebestuur en Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar ontstaan in het kader van de bestrijding van kansarmoede bij kinderen.

Zo werken beiden reeds samen voor huiswerkbegeleiding/taalvaardigheidstraining in het kader van het brugfigurenproject of geven ze kinderen uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen de mogelijkheid een weekje op zomervakantie te gaan.

Sinds het gemeentebestuur van Vorselaar 3 jaar geleden een eerste AED (automatische externe defibrilator) hing aan de sporthal werd er ieder jaar in samenwerking met de vrijwilligers van het plaatselijke Rode Kruis reeds voorzien in opleidingen reanimeren en defibrilleren voor de bevolking en verenigingen.

2e toestel

 Met de plaatsing van een 2e toestel aan het gemeentehuis wil Vorselaar verder werken aan een veilige omgeving. Dit was ook Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar niet ontgaan. Zelf hadden ze voor 2016 de beslissing genomen hier volop op in te zetten.

Al snel werd er beslist om van Vorselaar een Hartveilige gemeente te maken. Met behulp van een AED-toestel verhoogd de slaagkans van een reanimatie van 6 à 7% naar 60 à 70%. Gisteren, dinsdag 31/05/2016 vond er op het gemeentehuis de officiële ondertekening van deze samenwerking plaats.

De komende weken zal minimaal 10% van het gemeentepersoneel via het Rode Kruis leren reanimeren en defibrilleren. Maar ook voor de opleidingen van de bevolking en de verenigingen wordt en trapje hoger geschakeld.

Opleidingen

Momenteel staan er reeds opleidingen gepland op dinsdag 28 juni en woensdag 7 december Dit telkens van 19:00 tot 22:00. Geïnteresseerde kunnen zich inschrijven via vorming@grobbendonk-vorselaar.rodekruis.be.

In Vorselaar is ook 3,64 % van de bevolking tussen 18 en 70 jaar gekend als bloeddonor. Dit hetzij voor donatie van bloed, bloedplaatjes of plasma. Hiermee zit Vorselaar boven het gemiddelde.

Maar in Vorselaar heeft de bevolking een groot hart. En om dit nog een beetje extra kracht heeft het gemeentebestuur zich geëngageerd om de komende 6 weken op zoek te gaan naar minimaal 50 inwoners die zich als nieuwe bloeddonor laten registeren. Kandidaten kunnen zich tot 10/07/2016 registreren via de website http://bloedinzameling.rodekruis.be/vorselaar .

Het Rode Kruis zal de kandidaten dan persoonlijk uitnodigen voor de bloedinzameling van 2 augustus 2016. Het College van Burgemeester en schepenen zullen die dag ook aanwezig zijn om bloed te geven. Dan zal ook bekend gemaakt worden of ze in hun opzet slaagden en ze zich zo een jaar lang Gemeente met een Hart mogen noemen.

Jaarmarkt

Beide projecten zullen voorgesteld worden op de Jaarmarkt te Vorselaar op 18/06/2016. Het gemeentebestuur en de vrijwilligers van Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar zullen hier samen campagne voeren. Tot slot van de avond werd het bestuur van OG Vorselaar door het Rode Kruis in de bloemetjes gezet.

Vorig jaar hebben 13 bestuursleden met succes een opleiding reanimeren en defibrilleren gevolgd. Dit in het kader van een actieplan Gezond Sporten van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiervoor kregen ze een officieel label overhandigd.

Ze mochten ook aankondigen dat ze momenteel een dossier hebben ingediend om zelf een AED-toestel op te hangen aan hun kantine.