Op donderdag trakteerde het gemeentebestuur Mol de vrijwilligers aan het project netheidsverantwoordelijken op een dankreceptie. In ecocentrum De Goren ontvingen ze de welverdiende gemeentelijke cadeaubon van 50 euro. De deelnemende verenigingen krijgen gemiddeld een bedrag van 619 euro op hun rekening gestort.

Het project netheidsverantwoordelijken bestaat in onze gemeente al sinds 2004. Momenteel tellen we 45 individuele vrijwilligers en 32 verenigingen die deelnemen aan het project. Met dit netwerk van netheidsverantwoordelijken zetten we de strijd tegen zwerfvuil verder.

Driemaal per jaar ruimen

Deze – individuele inwoners of verenigingen en scholen – engageren zich om minstens driemaal per jaar het zwerfvuil op te ruimen. Zij verzamelen het zwerfvuil in straten die ze zelf uitkiezen. Daarna brengen ze dit afval naar een afgesproken plaats, waar de gemeentediensten het ophalen en afvoeren.

Maar liefst 90 procent van alle straten in onze gemeente, exclusief de centrumstraten, werden in 2017 door de netheidsverantwoordelijken zwerfvuilvrij gemaakt. Daarnaast wordt er nog zwerfvuil geruimd langs verschillende wandel- en fietstrajecten. In elke gehucht dekt het project zo goed als het volledige grondgebied. Het opgehaalde afval stond gelijk aan 1.860 vuilniszaken.

Dank

Het gemeentebestuur waardeert het enorm dat zoveel inwoners zich jaar na jaar vrijwillig inzetten om onze gemeente van zwerfvuil te ontdoen. Als dank schenken we elke vrijwilliger een gemeentelijke cadeaubon van 50 euro.

Voor verenigingen en scholen voorzien we – afhankelijk van het aantal straten dat wordt proper gehouden – een aardig bedrag voor de clubkas. In 2017 bedroeg dit gemiddeld 619 euro, goed voor 13.35 kilometer dat de vereniging proper houdt. Het totale bedrag voor de verenigingen kwam op 22.125 euro.

Gezocht: netheidsverantwoordelijken

Het gemeentebestuur zoekt nog steeds inwoners, verenigingen en scholen die zich kandidaat stellen als netheidsverantwoordelijke. Ook jij kan je steentje bijdragen om van onze gemeente een nette gemeente te maken. Gooi je mee in de strijd tegen zwerfvuil en meld je bij de milieudienst. Elke vrijwilliger is verzekerd.