De gemeentelijke basisschool Klim-op in Ginderbuiten voert actie tegen foutparkeerders. Alle ouders ontvingen een brief met hierin enkele voorbeelden van hoe het wel én niet moet. Dezelfde info werd ook bedeeld bij de omwonenden van de school. De actie moet de verkeersveiligheid rond de school verbeteren. Wie toch nog fout parkeert, riskeert een boete.

Nog al te vaak parkeren ouders die hun kinderen naar school brengen of ophalen op de stoep, de rotonde, op privéterrein of op de verhoogde berm. De bedoeling is dat de voetpaden en de bermen vrij blijven zodat de voetgangers veilig van en naar de school kunnen wandelen. De actie loopt in samenwerking met de lokale politie en in samenspraak met de verkeersdienst.