Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeenten kunnen makkelijker vrije zwemzones in open lucht aanduiden

Het wordt voor gemeenten in Vlaanderen een stuk makkelijker om zwemlocaties in open lucht te voorzien.

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd dat de regels vereenvoudigt en lokale besturen toelaat om zelf zogenoemde vrije zwemzones aan te duiden.

Voorwaarden als blustoestellen, douchecabines en evacuatiewegen worden afgeschaft. (VRTNWS)

Deel dit artikel