U bent hier

Gemeenteraad geeft groen licht voor overgangsbudget 2019

Mol
18.12.2018 - 16.15u
Door: Mark Jaspers

De gemeenteraad keurde in de zitting van maandag 17 december een overgangsbudget goed. Het budget 2019 is het laatste budget van deze legislatuur. Bedoeling hiervan is om de dagelijkse werking te continueren en om investeringen te realiseren die al in de pijplijn zaten.

Zo bevat dit budget de nodige investeringskredieten voor het vernieuwen van het jeugdkampgebouw op de Galbergen (1,04 miljoen euro), de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Postelsesteenweg (1,13 miljoen euro) en de heraanleg van parking Den Uyt (523.000 euro). In totaal telt dit budget voor 10,7 miljoen euro investeringen.

De gemeenteraad keurde in zitting van 17 december het budget 2019 goed. Het budget bestaat uit drie onderdelen: een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. De beleidsnota is een concretisering van het strategisch meerjarenplan.

Dit laatste document bepaalt de strategische beleidskeuzes voor de gehele legislatuur. De beleidsnota 2019 vertelt in eenvoudig taalgebruik wat het gemeentebestuur het komende jaar wil realiseren en welk budget hiervoor werd uitgetrokken.

Het budget 2019 is het laatste budget van het lopende meerjarenplan 2014-2019. Er werd gekozen om de planningshorizon van het bestaande meerjarenplan niet uit te breiden. Dit geeft de nieuwe bestuursploeg de vrije ruimte om in 2019 te werken aan een nieuw meerjarenplan 2020-2025 met eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Ontvangsten

In de beleidsnota staan de belangrijkste operationele inkomsten vermeld. De meeste inkomsten haalt het gemeentebestuur uit de fiscale ontvangsten. De aanvullende belasting op de personenbelasting (11,49 miljoen euro) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (10,85 miljoen euro) zijn hiervan de belangrijkste inkomstenbronnen. Daarnaast dragen ook een aantal eigen gemeentelijke belastingreglementen hun steentje bij (2,8 miljoen euro).

Een tweede belangrijke inkomstenbron zijn de werkingssubsidies. Het gemeentefonds (10,89 miljoen euro) stijgt elk jaar met 3,5% en is uitgebreid met een aantal oude specifieke werkingssubsidies (940.000 euro). Daarnaast komt er nog 2,3 miljoen euro ter compensatie van de gescopremies en zorgen allerhande specifieke werkingssubsidies (2,4 miljoen euro) voor de broodnodige inkomsten (bijvoorbeeld voor onderwijs en kinderopvang).

Uitgaven

Al deze inkomsten worden gebruikt voor het uitvoeren van het dagelijks beleid. In de beleids- en beheerscyclus noemen we dit de exploitatie. De operationele exploitatieuitgaven worden ingedeeld in drie grote groepen: bezoldigingen, toegestane werkingssubsidies en goederen en diensten.

Zoals in alle openbare besturen nemen de personeelsuitgaven de grootste hap (ongeveer 40 procent van de dagelijkse werking) uit het budget. Deze budgetteren we voor 2019 op 18,55 miljoen euro.

De categorie goederen en diensten (11,26 miljoen euro) bevat de werkingsuitgaven van de gemeente. Daarvan hebben we iets meer dan 3,4 miljoen euro nodig om de totale afvalverwerking in onze gemeente te bekostigen.

De subsidies die het gemeentebestuur uitgeeft (toegestane werkingssubsidies) vertegenwoordigen 15,25 miljoen euro. De dotaties aan de politiezone Balen-Dessel-Mol (5,2 miljoen euro), het OCMW (6,45 miljoen euro) en brandweerzone (1,45 miljoen euro) zijn de grootste posten in de subsidies. De dotatie aan het OCMW is aanzienlijk lager.

Leningen en schulden

Om de financiële cirkel rond te krijgen worden er normaal nieuwe leningen opgenomen. De leningsopname gebeurt louter in functie van een optimale thesaurieplanning. In 2019 plannen we, voor het eerst in zes jaar, een nieuwe lening van 8,5 miljoen euro nodig te hebben. Het te ontlenen bedrag zal afhankelijk zijn van de planning en uitvoeringsgraad van de investeringen. De aflossingen en intrestlasten van al onze leningen zijn goed voor een uitgave van ongeveer 2 miljoen euro in 2019.

Investeringen

Naast de dagelijkse uitgaven voorziet het gemeentebestuur elk jaar tal van investeringen en projecten. In 2019 plannen we voor 10,7 miljoen euro investeringen. Hieronder vind je de meest opvallende:

Regulier onderhoudsprogramma wegen, voet- en fietspaden: 1,1 miljoen euro
Regulier investeringsprogramma gemeentelijk wagenpark: 791.000 euro
Vernieuwen jeugdkampgebouw op de Galbergen: 1.040.000 euro
Aanleg vrijliggende fietspaden Postelsesteenweg: 1,13 miljoen euro
Heraanleg parking Den Uyt: 523.000 euro

Uitvoering en timing

Belangrijk is dat de realisatie van bepaalde projecten zich uitstrekt over verschillende jaren. De gemeente is verplicht om voor elk project de wettelijke en administratieve procedures te doorlopen. De investeringsenveloppes geven een beeld van de spreiding van deze projecten in de komende jaren.

Meer info: dienst financiën, 014 33 09 41, financiedienst@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto