Op 15 september ontvingen de raadsleden van de gemeente Herselt een mail met de mededeling dat de gemeenteraad van 29 september wordt geannuleerd.

De officiële reden is dat “de volgende gemeenteraad van 29 september niet door zal gaan omwille van het feit dat er nauwelijks agendapunten zijn. Buiten de goedkeuring van de ontwerpnotulen, de action item list en de data van de gemeenteraden voor 2015 was er uitzonderlijk slechts 1 extra agendapunt. “

Jos Van Herck (SP-A): “Het annuleren van een geplande gemeenteraad zonder overleg met de oppositie is een miskenning van de democratie. Het is niet omdat zij geen agendapunten hebben dat wij er geen hebben of mogen hebben.”

Peter Keymeulen (N-VA) bevestigt en vult aan: “14 dagen voor een geplande raad laten weten dat er geen agendapunten zijn, is bedenkelijk.  Het College van Burgemeester en Schepenen brengt duidelijk zelf geen agendapunten aan. Onze fractie wacht al over meer dan 10 beloftes op een antwoord of een stand van zaken.  Dit was de ideale gelegenheid geweest om op alle beloftes zélf terug te komen. Dan doen ze niet. U mag raden waarom.”

Beide partijen  spreken over het uithollen van de gemeenteraad door het huidige bestuur en stellen ook dat het wel handig uitkomt dat de komende gemeenteraad niet doorgaat nu de beschadiging aan de riolering door illegaal lozen van sterk vervuild afvalwater in de Westerlosesteenweg extra duiding en uitleg vraagt.