De gemeenteraad heeft op de zitting van september het nieuwe terrassenreglement goedgekeurd. Dit reglement geeft horeca-uitbaters meer mogelijkheden om hun horecaterras op openbaar domein creatief en hedendaags in te vullen.

Het vorige terrassenreglement dateerde van meer dan vijftien jaar geleden. Naast regels over veiligheid en vrije doorgangen bevatte dit heel wat beperkingen inzake materialengebruik.

De afgelopen jaren stelden we vast dat dit reglement niet meer voldeed aan de noden die bij horeca-uitbaters leven om hun terrassen hedendaags en creatief uit te bouwen. Zo laten we met het aangepaste reglement nieuwe constructievormen en materialen toe, zonder dat het een kakofonie wordt.

Meer info: ruimtelijke planning, 014 33 08 34, joost.ouderits@gemeentemol.be