Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeenteraad Mol zet formele stap naar eengemaakte Kunstencampus

De gemeenteraad zette een eerste belangrijke stap in de zoektocht naar een studie- en architectenbureau dat een masterplan moet uitwerken voor de renovatie van gebouwencomplex De Zwaan. Op termijn - omstreeks 2027 - willen we dat onze beide kunstenacademies op deze historische site dezelfde thuisbasis hebben.

Het samenbrengen van beide kunstacademies vormt slechts de eerste fase in de lange weg naar een nieuwe en duurzame toekomst voor het volledige gebouwencomplex. De afgelopen weken werd door een dakbedrijf een tijdelijke dakconstructie geplaatst om verdere waterschade aan deze leegstaande gebouwvleugel te voorkomen. Onder druk van de sneeuw zakte het oude tipdak in januari deels in. 

 

Concreet besliste de gemeenteraad over het bestek en de gunningsleidraad die vereist zijn om een geschikt studie- en architectenbureau te zoeken én aan te stellen. Deze aanbestedingsprocedure verloopt in verschillende stappen waarbij we allereerst de kandidaat-bureaus op verschillende relevante criteria beoordelen. Vervolgens krijgen een select gezelschap van geselecteerde bureaus via een opdracht de kans om hun visie op het verhaal en de volgens hen aangewezen projectaanpak voor te stellen. Wie bij de jury het best scoort op de opdracht én de meest prijsgunstige offerte indient, krijgt de uiteindelijke opdracht toegewezen.

De uiteindelijke opdracht bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel – waarvan we in 2024 het eindresultaat verwachten - omvat de opmaak van een masterplan voor de volledige site. Mogelijk volgt na deze ontwerpopdracht de verdere technische uitwerking van de ontwerpen voor alle realisatiefases, inclusief de volledige technische begeleiding van de bouwwerken.    

Masterplan voor de toekomst

Dit masterplan moet de toekomst van de volledige site uitwerken. Dit is een bijzonder complexe opdracht aangezien een deel van de historische site beschermd is. Daarnaast zijn sommige gebouwvleugels al door het gemeentebestuur gerenoveerd volgens de toenmalige normen, andere delen staan leeg en bevonden zich in een slechte staat toen we deze enkele jaren geleden overnamen van de Vlaamse overheid. Daarnaast willen we de verbouwingen gefaseerd laten verlopen, waarbij beide academies op elk moment operationeel blijven. Het masterplan moet de volledige historische site energetisch en functioneel klaarstomen voor de komende decennia. 

Verhuis Academie voor Muziek en Woord

Wanneer dit masterplan – vermoedelijk in de loop van 2024 - op punt staat en goedgekeurd is, krijgt het architectenbureau mogelijk een vervolgopdracht om fase 1 van de renovatie- en verbouwingswerken technisch volledig uit te werken. Deze eerste fase ambieert de verhuis van de Academie voor Muziek en Woord die momenteel in de Guido Gezellestraat z’n onderdak heeft. Wanneer fase 1 is afgerond, kunnen we spreken van een echte Kunstencampus waar onze twee academies dezelfde thuisbasis delen. Nadien volgen de overige fases, waarbij ook de bestaande door de Academie voor Beeldende Kunsten gebruikte gebouwen in het vizier komen voor een grondige renovatie. Zowel technisch als door het enorme kostenplaatje van dit volledige project verloopt alles in verschillende fases en over meerdere legislaturen.

Eéngemaakte Kunstencampus

In 2021 communiceerden beide academies al hun visie op deze ééngemaakte Kunstencampus. In het meerjarenplan voor deze legislatuur onderschreef het gemeentebestuur deze ambitieuze doelstelling.

Deel dit artikel