Op maandag 11 januari 2021 kwam een speciale gemeenteraadscommissie samen om zich voor een laatste keer te buigen over de haalbaarheid van het ontwikkelen van een nieuw administratief centrum in Heist-op-den-Berg.

De commissie kwam sinds het najaar van 2020 een viertal keren bijeen om de verschillende vraagstukken te overlopen die het bouwen van zo'n administratief centrum in het centrum van Heist-op-den-Berg meebrengen en adviezen te formuleren.

Hoe het allemaal begon ...

Gemeente en OCMW Heist-op-den-Berg zijn al enkele jaren versmolten tot één organisatie, Lokaal Bestuur Heist-op-den- Berg. In één administratief centrum kunnen de twee organisa¬ties ook fysiek verenigd worden. De huisvesting op één locatie zal efficiëntiewinst opleveren en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

De bouw van een administratief centrum is een ambitieus pro¬ject. De impact zal groot zijn op de organisatie, maar ook op het centrum en de ruimere omgeving.

Daarom werd in 2018 besloten om als eerste stap een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie ervan. Eind 2019 werd het Brusselse architectenbureau VELD daarvoor aangesteld.

Het bureau werkt samen met Grue. Beide bureaus werken rond architectuur, ruimtelijke planning en landschap. Verder krijgt VELD ondersteuning van verschillende experts op het vlak van participatie, mobiliteit en financiën.

Wat heeft VELD onderzocht?

Het traject verloopt gefaseerd. Elke fase is gekoppeld aan een (fysiek of digitaal) moment waarop de burger feedback kon geven én aan een werksessie met afgevaardigden uit de gemeenteraad.

Na een uitgebreide analyse werden op drie sites verschillende scenario's voor de ontwikkeling van een AC losgelaten: huidige bibliotheek, Cultuurplein en de parking aan de Vlinderstraat.

Die scenario's zijn doorgelicht op vlak van mobiliteit, financiële haalbaarheid en inpasbaarheid in het centrum. Belangrijke aandachtspunten zijn het kernversterkende beleid enerzijds en de mobiliteit anderzijds.

In geen geval mag de komst van een nieuw administratief centrum een negatieve impact hebben op het centrum, het moet net een goede aanvulling zijn!

Wat zijn de volgende stappen?

In het eerste kwartaal van 2021 rondt VELD de haalbaarheidsstudie af. Het eindresultaat beantwoordt de vraag: is het haalbaar om een goed georganiseerd administratief centrum te realiseren op een centrumlocatie, met meerwaarde voor het hart van Heist-op-den-Berg?

Met het onderzoek zijn alvast heel wat aandachtspunten en randvoorwaarden naar boven gekomen: zo vormen de mobiliteitsstromen horend bij het administratief centrum een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkelingsstrategie.

Wat zijn nu de volgende stappen? De vereiste budgetten moeten in het ruimere kader van het meerjarenplan worden opgenomen. Ook moet de koppeling gebeuren met het huidige patrimoniumbeheer van het lokale bestuur.

Door het vizier na de haalbaarheidsstudie weer open te trekken, kan het lokale bestuur duidelijkheid scheppen over de financiële haalbaarheid. Tot slot hopen we dat de coronamaatregelen zullen toelaten om nog zoveel mogelijk burgers fysiek te laten kennismaken met het project en de bevindingen van de haalbaarheidsstudie.

Meer info

www.heist-op-den-berg.be/nieuw-administratief-centrum