In Vorselaar legden de schepenen en gemeenteraadsleden hun eed af. Lieven Janssen (ACTIEV) deed dat als burgemeester al bij gouverneur Cathy Berx.  In Vorselaar zal de gemeenteraad de komende 6 jaar bestaan uit een coalitie tussen ACTIEV en CD&V. ACTIEV behaalde een absolute meerderheid van 15 zitjes in de gemeenteraad, voor CD&V waren dat er vier.

De nieuwe gemeenteraadsleden legden de eed af bij aftredend gemeenteraadsvoorzitter Eddy Steijnen (ACTIEV). De schepenen voor de komende 6 jaar legden hun eed af in handen van burgemeester Lieven Janssen (ACTIEV).

Nele Wuys (ACTIEV) mag als jongste gemeenteraadslid samen met Guy Peeters (ACTIEV) in de politieraad zetelen. Sinds 2019 is Paul Laeremans (ACTIEV) voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad. Zowel de gemeenteraad als de OCM-raad zal uit dezelfde personen bestaan. Dit kadert in het integratiebeleid van gemeente en OCMW. (pp)