Op de gemeenteraad van deze avond wordt het bestek goedgekeurd voor de uitbreiding van gemeentelijke basisschool Het Trapleerke. De gemeente plant de bouw van vier nieuwe kleuterklassen.

Directeur Christel Van Baelen: "Bijna alle klassen van de school zitten aan hun maximale capaciteit. De school heeft nu geen ruimte om klassen te ontdubbelen. Er zijn momenteel zelfs maar 9 volwaardige klaslokalen voor 10 klassen.

Onze computerklas is ook ons godsdienstlokaal, het lokaal voor zedenleer is te klein en we maken voor de kleuters gebruik van een ruimte in huis Embrechts naast de school, maar daar past niet eens een volledige klas in. Daarnaast is het secretariaat veel te klein en hebben we geen spreekruimte voor het CLB of externe hulpverleners."

Schepen van Onderwijs Luc De Backer (Groen): "Een uitbreiding van de school is dan ook nodig. Eerder richtte onze technische dienst de zolderruimte van de school al in als leraarskamer om tegemoet te komen aan het ruimtegebrek.

De vier klaslokalen die erbij komen gaan we gebruiken als kleuterklas. In feite verhuist de kleuterschool naar de nieuwe site waardoor de bestaande kleuterklassen een andere functie kunnen krijgen.

In de nieuwbouw komt ook een nieuw secretariaat en sanitair voor de kleuters. Nu staat er een container die als sanitair voor de kleuters dient."

De gemeente gaat ook de speelplaats ontharden en vervangt deze zomer al alle verlichting door LED-verlichting. De gemeente wil zo haar CO2-uitstoot beperken en haar energiefactuur laten dalen.

De nieuwbouw komt op de site van huis Embrechts naast de gemeenteschool. De gemeente investeert 800.000 euro in het project. Het doel is om het gebouw klaar te hebben bij het begin van het schooljaar 2023-2024.