Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Generatie Rookvrij en leerlingen Vrije Basisschool Spijker claimen recht op rookvrije schoolomgeving

Spijker

Vandaag hebben de leerlingen van het 6e leerjaar van de Vrije Basisschool Spijker Hoogstraten in de verf gezet dat zij het recht hebben op een rookvrije schoolomgeving.

Roken op het schoolterrein is in Vlaanderen al sinds 2018 verboden, maar deze kinderen willen ook rondom hun school gezonde lucht en volwassenen die het goede voorbeeld geven. Want zien roken doet roken. Dat tonen ze vandaag aan hun schoolomgeving met een opvallend graffitikunstwerk aan de schoolmuur, geïnspireerd door Generatie Rookvrij.

Gezondheid, een kinderrecht

Op zondag 20 november vieren we de ondertekening van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind in 1989 van de Verenigde Naties door 196 landen. Het verdrag omvat 54 artikelen waaronder het recht op leven, overleven en ontwikkeling, en het recht op gezondheid.

Kinderen hebben dus zeker en vast ook recht op een rookvrije omgeving, iets waar Generatie Rookvrij al sinds 2019 voor ijvert en ondersteunt op Kinderrechtendag. Kinderen hebben ook het recht om hun stem te laten horen en zo een gezonde rookvrije omgeving te claimen. En dat is precies wat de leerlingen van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Spijker in Hoogstraten vandaag doen met hun actie.

 Kinderen leren ook rond de school

Op school bevinden kinderen zich in een gezonde omgeving. Het is gek dat zij wanneer ze de school verlaten, blootgesteld worden aan tabaksrook, dus daar moeten we vanaf ”, zegt Nancy van Dun, directrice van de Vrije Basisschool Spijker. “Een tweede reden waarom onze leerlingen ijveren voor een rookvrije schoolomgeving, is dat kinderen best opgroeien zonder mensen te zien roken. Want zien roken, doet roken.”

Dat is ook de boodschap van Generatie Rookvrij. Als kinderen mensen in hun omgeving zien roken, krijgen ze het idee dat roken iets normaal is, in plaats van een dodelijke verslaving, en lijkt het hen misschien zelfs cool. Door te zorgen dat in de schoolomgeving alleen nog uit het zicht van kinderen gerookt wordt, maken we de kans kleiner dat leerlingen later zelf gaan roken.

Leerlingen van de Vrije Basisschool Spijker sensibiliseren inwoners van Hoogstraten en roepen andere scholen op tot actie

De leerlingen willen met deze actie alle scholen en inwoners van Hoogstraten sensibiliseren waarom zij het belangrijk vinden dat er niet meer gerookt wordt in de omgeving van hun school. Samen met Generatie Rookvrij sporen ze deze week alle andere Belgische scholen aan om hetzelfde te doen: met luide stem het kinderrecht op een rookvrije schoolomgeving opeisen.'

Spijker rookvrij

Spijker rookvrij

Spijker

Deel dit artikel