Het geologisch bergen van kernafval omvat grote risico's en nog nergens ter wereld is er een haalbare, veilige en op lange termijn duurzame ondergrondse opslagplaats gebouwd.

Dat zegt Greenpeace op basis van een studie die het bestelde bij zes internationale experts. "We moeten dringend investeren in een veilige voorlopige infrastructuur die ons de tijd geeft om nieuwe oplossingen te bedenken, met meer garanties voor dit probleem", vindt de milieuorganisatie.

De studie laat zes nucleaire experts aan het woord, waaronder professor Bertrand Thuillier van de universiteit van Rijsel. Die plaatste eerder al vraagtekens bij het opslaan van kernafval in kleilagen.

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, stelt de federale regering nochtans voor om bijvoorbeeld in Boomse klei, mogelijk in Mol, aan geologisch bergen te doen.

Volgens NIRAS wordt internationaal erkend dat geologische berging de veiligste oplossing is.

De door Greenpeace geraadpleegde experts sommen korte- en langetermijnrisico's op zoals brand- en ontploffingsgevaar, besmetting van ondergrondse waterreservoirs en technische problemen met de integriteit en de roestvrijheid van de verpakkingscontainers.

Ze maken ook gewag van onbekende en steeds oplopende kosten.

Het rapport concentreert zich op zeven landen die in grote mate afhankelijk zijn van kernenergie: België, Frankrijk, Japan, Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In geen enkel land bestaat er al een haalbare, veilige en op lange termijn duurzame ondergrondse opslagplaats, klinkt het.

"Het is geen beproefd concept en al zeker geen duurzame oplossing", zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. "De lijst met risico's is lang en volgens het rapport bestaat er voorlopig geen enkel definitief bergingsconcept dat voldoende garanties biedt."

Greenpeace vraagt sowieso ook dat België zo snel mogelijk de kernuitstap uitvoert, om de productie van kernafval te stoppen. (BELGA)