Bedrijven die verplicht gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen kunnen binnenkort voor het eerst een voorschot aanvragen.

De regeling is opgenomen in het Vlaams beschermingsmechanisme voor het eerste kwartaal van 2022. Dat werd vandaag op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits goedgekeurd.

Wie verplicht gesloten is, zal op maandbasis een voorschot kunnen aanvragen. Ook voor wie een goedgekeurde steunaanvraag heeft voor de laatste weken van 2021, zal een voorschot mogelijk zijn.

Op die manier wil minister Crevits snel bescherming bieden aan die ondernemingen die ook na 2 jaar coronacrisis nog zware omzetverliezen hebben.

"Nog steeds blijven de discotheken verplicht gesloten en zijn een aantal andere sectoren zwaar beperkt in hun activiteiten. Om die ondernemingen snel te kunnen beschermen, maken we het nu mogelijk dat ze een voorschot op het Vlaams beschermingsmechanisme kunnen krijgen.

Als het overlegcomité beslist om naar een volgende fase in de coronabarometer te schakelen, zullen we de sectoren die in aanmerking komen en de bijhorende bescherming aanpassen.

We blijven ondernemingen steunen in moeilijke tijden, maar die steun moet ook ten gepaste tijde stopgezet kunnen worden." – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits

Ook vandaag blijven een aantal ondernemingen verplicht gesloten of hebben ze zware exploitatiebeperkingen omwille van de coronamaatregelen. Om die (gezonde) ondernemingen te beschermen, werd het Vlaams beschermingsmechanisme voor het eerste kwartaal van 2022 opnieuw mogelijk gemaakt.

Het steunbedrag is 10% en ondernemingen die niet gesloten zijn, maar zware omzetverliezen hebben en toegang hebben tot de bescherming, moeten 30% omzetverlies op kwartaalbasis aantonen en 60% omzetverlies voor de getroffen periode. Verplicht gesloten bedrijven tonen hun referentie-omzet aan.

Om snelle bescherming te kunnen bieden, wordt vanaf nu met een voorschot gewerkt. Verplicht gesloten ondernemingen zullen dat voorschot maandelijks ontvangen, wie zware omzetverliezen heeft en een goedgekeurde steunaanvraag voor de voorbije weken heeft, kan eveneens een voorschot ontvangen.

Dat voorschot zal vanaf 14 februari 2022 aangevraagd kunnen worden.

Er wordt in totaal geraamd dat 6.000 ondernemingen in aanmerking kunnen komen en er wordt voorzien in 20 miljoen euro per maand.

Deze nieuwe beschermingsmaatregel wordt nu overgemaakt aan de Europese Commissie voor goedkeuring binnen het tijdelijke Corona-staatsteunkader.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zal de in aanmerking komende sectoren en bijhorende bescherming aanpassen indien het Overlegcomité beslist om naar een volgende fase in de coronabarometer te gaan.'