U bent hier

'Gezamenlijk nieuwbouwproject CAW De Kempen en gemeentebestuur versterkt welzijn'

Mol
04.03.2021 - 20.25u
Door: Mark Jaspers

CAW De Kempen en het gemeentebestuur van Mol engageren zich - samen met andere welzijnspartners - voor een gezamenlijk bouwproject. Deze nieuwbouw komt op Welzijnssite Ten Hove aan de Jakob Smitslaan.

Zo kunnen inwoners van Mol en de omliggende regio op één centrale locatie terecht met alle welzijnsvragen. Om de bijkomende parkeernoden op te vangen zonder de Jakob Smitslaan bijkomend te belasten, investeert het gemeentebestuur bijkomend in een ondergrondse parking met een honderdtal parkeerplaatsen. De ingebruikname van het gebouw is gepland voor 2023.

Eén locatie voor al je welzijnsvragen

Een centrale nieuwbouw zorgt ervoor dat de gemeentelijke en de CAW-diensten de inwoners van Mol en omliggende regio op één locatie gericht kunnen helpen met alle welzijnsvragen.

Rol van CAW en gemeentebestuur

CAW De Kempen is de bouwheer voor de nieuwbouw. Het gemeentebestuur stelt de bouwgrond gratis ter beschikking via een erfpacht en investeert in ondergrondse parkeerfaciliteiten.

De voorbije maanden organiseerden beide partners een ontwerpwedstrijd waarbij architectenbureau Sweco als beste uit de bus kwam. Dit studiebureau gaat nu aan de slag met het verdere ontwerp.

Dienstverlening CAW

Naast bouwheer is CAW De Kempen ook partner in de brede welzijnsdienstverlening voor inwoners van Mol en omstreken. CAW helpt iedereen met een welzijnsvraag. Mensen die problemen ondervinden in o.a. relaties, opvoeding of huisvesting kunnen bij het CAW terecht, net als slachtoffers en daders van geweld.

In het gebouw krijgen de bestaande Molse werkingen van CAW De Kempen een plaats. Zo verhuizen onder meer de jongerenwerking JAC en de onthaal- en begeleidingsteams naar de nieuwbouw.

"Met dit project bundelen we de krachten met de gemeente Mol en de andere welzijnspartners om het welzijn in de regio Mol verder te versterken. Naast de praktische voordelen van samen bouwen, zijn we ervan overtuigd dat ook inhoudelijk samenwerken een grote meerwaarde biedt.

We starten nu al met het voorbereiden van deze intensieve samenwerking", zegt Frans Heylen, algemeen directeur van CAW De Kempen.

Nieuw dienstverleningsconcept gemeentebestuur

Het centraliseren van het welzijnsaanbod in één gebouw past perfect in het nieuwe dienstverleningsconcept dat het gemeentebestuur de komende jaren stapsgewijs wil toepassen.

De nieuwe visie stopt de versnippering op vlak van locaties en werking van de verschillende balies. In plaats daarvan kiest het bestuur voor twee centrale baliepleinen om het de inwoners zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken.

De nieuwbouw op welzijnssite Ten Hove vormt het eerste balieplein, in 't Getouw komt het tweede. Op elk balieplein komt een centrale informatiebalie waar algemene vragen opgelost worden, enkele themabalies en spreekruimtes voor afspraken.

Naast hoofdpartners CAW De Kempen en de gemeentediensten krijgen ook het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en het Huis van het Kind een plaats in het nieuwe gebouw.

"Elke dienst vormt een kleine schakel in het welzijnsverhaal, die een andere schakel in gang kan zetten. Dat moet de rode draad blijven, om zo iedereen met welzijnsvragen zo goed mogelijk antwoord te geven. Op maat, zonder van het kastje naar de muur gestuurd te worden.", aldus burgemeester Wim Caeyers.

Concrete plannen

De nieuwbouw zal op de bestaande Welzijnssite Ten Hove vlakbij het bestaande Sociaal Huis gebouwd worden. De architect voorziet een nieuwe verbinding naar beide gebouwen.

Tegelijk bouwt het gemeentebestuur onder de nieuwbouw een uitgebreide parkeerkelder met een honderdtal plaatsen voor medewerkers en bezoekers. Bij het ontwerp en de uitvoering wordt er sterk gefocust op de mobiliteit en verkeersveiligheid op de site, met ruime aandacht voor de noden van voetgangers en fietsers.

Door ondergronds te bouwen, vermijden we bijkomende parkeerdruk op de Jakob Smitslaan. De werken voor de nieuwbouw en de ondergrondse parking lopen op hetzelfde moment. De start van de werken is voorzien in 2022, de ingebruikname van het nieuwe gebouw begin 2023.

Het budget voor de nieuwbouw wordt geraamd op ruim 3 miljoen euro. Voor het merendeel van de bouwkosten vraagt CAW subsidies aan bij de Vlaamse overheid. De verschillende welzijnspartners voorzien de overige financiële middelen.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto