Voor de organisatie van een gloednieuwe en gezonde actieweek in de Kempen hebben maar liefst 20 organisaties ingetekend om samen te werken aan preventie en gezondheidspromotie bij gezinnen, een primeur.

1 tot 7 maart 2018 - Week van de Keigezonde Kempen

Van 1 tot 7 maart 2018 staat de Week van de Keigezonde Kempen op de agenda. Lokaal, want gericht op de Kempen. En 'kei-gezond', wat refereert naar de sappige woordspeling van ons Kempens taaltje. Voor de eerste keer pakken zorg, welzijns – en gezondheidsorganisaties uit de hele Kempen breed uit over het thema gezondheid. Deze nieuwe actieweek is een sterke manier om de verschillende, bestaande preventiecampagnes en het gezond aanbod lokaal te integreren.

Eerste editie mikt op gezinnen met kinderen tot 12 jaar

De eerste Week van de Keigezonde Kempen is gericht op gezinnen met jonge kinderen en wat gezondheid en gezond zijn voor hen betekent. Hoe belangrijk vinden zij gezondheid? Hoe integreren ze gezond gedrag in hun levensstijl? Welke rol spelen de grootouders in de gezinscontext?

Pierre Goor, voorzitter Logo Kempen en trekker van het initiatief: "Gezinnen met kinderen tot 12 jaar zijn de voedingsbodem voor toekomstige generaties en investeren in gezondheidsvaardigheden bij kinderen begint bij ouders en de familiecontext. Huishouden, een drukke job, schoolwerk, hobby's, sociale contacten, balans werk-privé .... Vaak is er wel de intentie om gezondheid thuis voorop te stellen, maar ontbreekt het aan tijd en kennis. Daar willen wij met de actieweek op inzetten."

Gezamenlijke inzet, brug naar de toekomst?

Wim Woestenborghs, coördinator Logo Kempen: "Een gedeelde en gedragen inzet op preventie, dat klinkt iedereen als muziek in de oren. Het is nodig dat partners in zorg, preventie en gezondheid meer samenwerken. Heel veel organisaties werken lokaal aan gezonde thema's en vullen mekaar aan. We moeten met onze kennis, expertise en ervaring onze krachten bundelen en samen naar buiten treden. Preventie en het belang ervan is voor veel gezinnen nog een weinig concreet begrip. We willen met gezamenlijke inspanningen preventie tot aan de keukentafel van de burger brengen.

De 20 partners werken samen aan een boeiend aanbod van evenementen, workshops, infosessies, lezingen, theatervoorstellingen over verschillende gezondheidsthema's en bedoeld voor gezinnen en grootouders. Hou dus van 1 tot 7 maart zeker een gaatje vrij in je agenda."

Gezondekempen.be | Alle evenementen over gezondheid en preventie in de Kempen

Gezondekempen.be geeft een handig overzicht van alle evenementen in de Kempen over gezondheid en preventie. De site bundelt ook alle acties en evenementen die doorgaan tijdens de Week van de Keigezonde Kempen. Vormingen over gezonde voeding, beweegsessies, rookstopacties, lezingen over stress, burn-out en veerkracht...

Alle evenementen worden gegeven door professionals waardoor je kan rekenen op betrouwbare informatie voor een gezonde levensstijl. Logo Kempen beheert de website in samenwerking met de verschillende gezondheidspartners uit de regio.

www.gezondekempen.be of de actieweek volgen op Facebook

Deelnemende partners van de Week van de Keigezonde Kempen : Kind & Gezin regio Turnhout - Huizen van het Kind - CM Turnhout – Mechelen - Liberale Mutualiteiten - De Voorzorg - OZ - CLB Kempen - VCLB - Vormingplus Kempen - Centra voor Geestelijke Gezondheid Kempen - Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen - Zitdazo vzw - Hou-Vast vzw - KIKO - Opvoedingswinkel Hoogstraten - Gezinsbond gewest Turnhout - Arktos - Bengelbende Geel - Gezonde Gemeente

Mail evy@logokempen.be of lynn@logokempen.be

Bel 014/44 08 34  - www.logokempen.be

Over Logo Kempen

Logo Kempen is één van de 15 Logo's in Vlaanderen en Brussel. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau: minder rokers, drug- en alcoholgebruikers, meer mensen in beweging en met een gezond gewicht, meer veerkrachtige mensen... Dat doen we door lokale krachten te bundelen en te coördineren. We motiveren, ondersteunen, begeleiden en brengen de partners uit ons netwerk samen. Zo werken we aan een onderbouwd gezondheidsbeleid en meer gezondheidswinst.

Website: www.logokempen.be - Volg ons op Facebook: www.facebook.com/logokempen