U bent hier

Gezondheidsenquête COVID-19 | Minder goede opvolging van de hygiëne- en afstandsmaatregelen

Neteland
16.10.2020 - 16.40u
Door: Mark Jaspers

Sciensano publiceert de resultaten van de 4e COVID-19 gezondheidsenquête, die plaatsvond tussen 24 september en 2 oktober 2020, vóór de nieuwe stijging van het aantal besmettingen.

Meer dan 30.000 deelnemers gaven hun mening tijdens deze 4e enquête, die zich richtte op de huidige maatregelen, de contactopsporing, de Coronalert app en een toekomstige vaccin.

Opvolging van het mentale en sociale welzijn

De COVID-19 gezondheidsenquête volgt de evolutie op van het mentale en sociale welzijn van de Belgische bevolking (18+) sinds april 2020. Hieruit blijkt dat de ontevredenheid over de sociale contacten is afgenomen, maar dat 30% zich nog steeds niet sociaal gesteund voelt.

Angststoornissen nemen toe (18%) in vergelijking met deze zomer, terwijl depressieve stoornissen vergelijkbaar blijven met de afgelopen maanden (15%).

„We stellen vast dat de cijfers voor deze stoornissen tussen juni en september zijn gestegen bij de mensen die in de gezondheidssector werken, maar stabiel zijn gebleven bij werknemers in andere sectoren", zegt Stefaan Demarest, onderzoeker bij Sciensano.

Minder respect voor de maatregelen en een toename van het aantal medische raadplegingen

Hoewel de deelnemers van de enquête voldoende geïnformeerd lijken te zijn over COVID-19, is hun kennis van de maatregelen die ten tijde van het onderzoek van kracht waren, afgenomen in vergelijking met eerdere onderzoeken.

Er wordt ook minder rekening gehouden met hygiëne- en afstandsregels. De aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte wordt ook minder opgevolgd dan voordien.

"Ondanks dat 23% van de respondenten de hygiënemaatregelen niet respecteert en 41% geen rekening houdt met de afstandsregels zien we wel dat het aantal mensen dat een mondneusmasker draagt, is toegenomen", zegt Demarest.

Daarnaast is het aantal mensen dat vanwege COVID-19 een dokter heeft geraadpleegd, toegenomen:

Sinds het begin van de crisis heeft 21% van de bevolking van 18 jaar en ouder vanwege COVID-19 een arts geraadpleegd bijna een kwart van de bevolking is sinds het begin van de crisis getest (24%) de belangrijkste redenen om zich te laten testen zijn het krijgen van symptomen, een hospitalisatie en het binnengaan van een collectieve woonvoorziening, zoals een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Toekomstig vaccin

Het toekomstige COVID-19-vaccin wordt door sommigen gezien als de belangrijkste oplossing om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de maatregelen geleidelijk af te schaffen en terug te keren naar een normaal leven. De helft van de bevolking is echter onzeker of zegt niet gevaccineerd te willen worden.

Wanneer het vaccin beschikbaar wordt:

is 50% van de bevolking van plan zich te laten vaccineren

weet 33% niet zeker of ze gevaccineerd willen worden

is 17%niet van plan zich te laten vaccineren.

Een van de belangrijkste oorzaken voor twijfel over of weigering van vaccinatie is angst voor bijwerkingen. Deze bevindingen houden vaak verband met een negatief persoonlijk standpunt ten opzichte van vaccinatie in het algemeen, waarbij vrouwen en jongeren minder geneigd zijn om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren.

Actieve deelname aan de opvolging van contacten

In afwachting van het toekomstige vaccin is de contactopsporing van besmette personen van groot belang. De bevolking reageert hier vrij positief op.

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de deelnemers die positief testen de nodige informatie zouden geven voor contactopsporing.

Evenveel respondenten gaven aan dat ze 7 dagen thuis zouden blijven indien ze een risicovol contact hebben gehad, ongeacht ze deze melding krijgen via de telefonische contactopvolging of via de Coronalert app.

De 18-24-jarigen, een groep die op dit moment bijzonder gevoelig is voor het virus, zijn het minst geneigd om de app te downloaden en de aanbevelingen die erin worden gegeven op te volgen", vervolgt Stefaan Demarest.

De deelnemers van de enquête staan positief ten opzichte van contactopsporing omdat ze hun omgeving willen beschermen en ze het hun burgerplicht vinden om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Resultaten van de enquete

imageMeer nieuws

Inbraak bij Chiro Jong Leven in Nijlen

Nijlen regio 26.10.2020 - 08.53u

IOK-bouwgronden in Dennenstraat Geel

IOK-bouwgronden in Dennenstraat Geel
Geel 26.10.2020 - 06.49u

Kerstmagie Kasteel Westerlo gaat door

Kerstmagie Kasteel Westerlo gaat door
Kempen regio | Vlaanderen | Westerlo 25.10.2020 - 19.36u

Auto's weer over Grote Markt Turnhout

Turnhout regio 25.10.2020 - 19.20u

Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 25.10.2020 - 18.59u

Geen fuif of eetfestijn, hoe groot is de corona-impact op de jeugdbeweging? "We gaan geen groepen failliet laten gaan"

Kempen regio | Nationaal | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 25.10.2020 - 08.35u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto