Er komt voorlopig geen volgend schooljaar met opleidingsvorm 2 (type 2 en 9) in GIBBO Galbergen.

Ondanks de goedkeuring door de Vlaamse overheid beslisten GIBBO Galbergen en het gemeentebestuur Mol om het initiatief op dit moment niet verder uit te bouwen.

Verschillende redenen liggen aan de basis van deze beslissing. Het is onmogelijk voor de school om met de huidige schoolgebouwen het door Vlaanderen opgelegde minimumaantal van 30 leerlingen kwalitatief praktijkgericht onderwijs aan te bieden.

Bovendien moet de school alle zeilen bijzetten om de besliste modernisering van het bestaande onderwijsaanbod te realiseren, inclusief de uitbouw van de nieuwe richting 'groenvoorziening en decoratie'.

In 2020 startte GIBBO Galbergen met opleidingsvorm 2. Dit onderwijsaanbod richt zich op kinderen met een matige of ernstige mentale handicap en jongeren met het autismespectrumstoornis en is gericht op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

De school zocht en vond voor dit nieuwe aanbod ruimte binnen het bestaande urenpakket.

Deze situatie is op langere termijn niet houdbaar, wat een erkenning door de Vlaamse overheid noodzakelijk maakte. Onze school kreeg hiervoor een erkenning, maar Vlaanderen legt hiervoor de lat wel op een minimumaantal van 30 leerlingen.

Op dit moment telt de school acht leerlingen OV2. De verplichte groei – bijna een verviervoudiging! - plaatst de school voor een onhaalbare uitdaging op vlak van infrastructuur. Het realiseren van de broodnodige nieuwe schoolgebouwen kan onmogelijk op korte termijn gerealiseerd en gefinancierd worden.

Begeleiding en heroriëntering leerlingen

De betrokken leerlingen en hun ouders werden al persoonlijk geïnformeerd over deze uiterst moeilijke beslissing. De school gaat samen met alle ouders op zoek naar een gepaste oplossing. Elke persoonlijke situatie wordt met de grootste zorg individueel opgevolgd.

Sommige leerlingen kunnen we heroriënteren in onze school, voor anderen zoeken we een oplossing in een andere school.

Focus op opleidingsvorm 3 en modernisering onderwijs

Naast de infrastructurele tekortkomingen staat het schoolteam voor andere grote uitdagingen. Deze vallen onmogelijk te combineren met de verdere uitbouw van OV2. Zo breidt de school de opleidingsvorm 3 komend schooljaar verder uit met de gloednieuwe richting 'Groenvoorziening & decoratie'.

Parallel daarmee moet de school de algemene Vlaamse modernisering van het secundair onderwijs toepassen.

Verdere toekomst

De nood aan OV2 in de regio blijft hoog. Op langere termijn behouden GIBBO Galbergen en het gemeentebestuur de ambitie om deze opleidingsvorm structureel op te starten.

Om dit realiseren werd een stuurgroep opgericht. Deze focust zich op het realiseren van alle vereiste randvoorwaarden, waaronder een uitbreiding van de schoolgebouwen.