Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering een nieuwe steunmaatregel goedgekeurd. Een maatregel voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben.

De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind februari 2021.

Om alle dossiers goed en tijdig te kunnen behandelen komen er 10 extra dossierbehandelaars en 10 extra personeelsleden op de inspectiedienst van VLAIO bij.

"Voor veel ondernemers blijven ook de komende maanden moeilijk. Daarom willen we nu al duidelijkheid geven over de mogelijke steunmaatregelen. Voor ondernemers die het voorbije jaar uitzonderlijk hard getroffen werden door de coronacrisis komt er een extra steunmaatregel.

Op die manier willen we de verliezen bij ondernemingen die voor de crisis structureel gezond waren, verlichten zodat ze kansen hebben op een succesvolle doorstart." - Hilde Crevits

De coronacrisis blijft woeden. De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn streng, maar nodig. Dat zorgt ervoor dat veel van onze bedrijven ook de komende weken en maanden nog extra steun nodig zullen hebben, maar ook dat veel bedrijven het jaar 2020 zullen afsluiten met een zwaar omzetverlies.

Daarom hebben we met de Vlaamse regering beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme te verlengen tot eind februari en een globalisatiepremie in te voeren voor het afgelopen jaar.

Extra steun voor ondernemingen met zwaar omzetverlies in 2020

Veel ondernemingen, zoals in de eventsector, hebben de voorbije maanden amper of geen activiteiten gehad. Zij konden rekenen op steun via de verschillende premies en het beschermingsmechanisme.

Daarom wordt een nieuwe steunmaatregel ingevoerd voor ondernemingen die uitzonderlijk zwaar omzetverlies leden. Zo geven we ondernemingen kansen om te overleven wat op termijn belangrijk is voor de tewerkstelling.

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.

Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021

Daarnaast verlengen we het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021. De steunmaatregel blijft dezelfde, namelijk 10% van de omzet in de referentieperiode.

De steun zal voor respectievelijk januari en februari apart aangevraagd kunnen worden. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, zullen voor die sluitingsperiode de aanvraag kunnen doen zonder omzetverlies te moeten aantonen.

Wie niet verplicht gesloten is, maar wel meer dan 60% omzetverlies heeft, kan een aanvraag doen mits aantonen van omzetverlies. De minimumsteun per maand is 600 euro, de maximumsteun per maand is afhankelijk van de grootte van de onderneming 7.500 euro, 15.000 euro of 40.000 euro.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme, voor hen wordt de steun gehalveerd.

Extra personeel bij VLAIO

Om alle dossiers goed en tijdig te behandelen worden 10 extra dossierbehandelaars aangeworven voor een halfjaar. Daarnaast wordt ook de inspectiedienst van VLAIO versterkt met 10 extra personeelsleden voor 2 jaar.

Er werden de voorbije maanden meer dan 300.000 verschillende soorten premies aangevraagd. Onze ondernemers hebben de steun meer dan nodig in maanden waarin ze weinig tot geen omzet hebben. De eenvoud en snelheid van uitbetalen is belangrijk om ondernemers hun facturen en vaste kosten te laten betalen, de controle komt achteraf.

Misbruik van premies moeten we ten strengste aanpakken, daarom controleren we intensief alle aanvragen. Wie recht heeft op de premies moet die broodnodige steun krijgen, wie misbruik maakt, moet aangepakt worden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: "De coronacrisis hakt er diep in bij veel ondernemers. We hebben al heel wat steunmaatregelen ontwikkeld, maar ook voor de komende maanden zal die steun nog broodnodig zijn.

Daarom verlengen we het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021 en werken we maand per maand voor de steun. Daarnaast zorgen we voor extra zuurstof voor ondernemingen die tussen 1 april en 31 december 2020 met groot omzetverlies zitten met een extra steunmaatregel. Zo willen we onze ondernemers verder door deze moeilijke maanden loodsen."