GO! Scholengroep Fluxus besloot vorig schooljaar om de inspanningen van alle teams tijdens de corona-periode niet verloren te laten gaan.

"Tijdens de periodes van hybride lesgeven professionaliseerden onze leerkrachtenteams zich in het digitaal lesgeven. Weekplanningen met hyperlinks naar instructievideo's en online oefeningen; online lesgeven via smartschool Live ... het was allemaal nieuw en misschien op dat moment niet ideaal, maar we merken dat onze leerkrachtenteams heel snel een nieuwe weg gevonden hebben," vertelt Greet Raeymaekers, coördinerend directeur secundair onderwijs van Scholengroep Fluxus.

"Toen minister van onderwijs Ben Weyts de digisprong en de bijbehorende middelen aankondigde, tekende een werkgroep met leerkrachten, directies en opleiders een traject uit om de scholen te ondersteunen.

Ze werden geholpen met de waarom-vraag om zo hun visie op digitalisering vorm te geven en kregen aan de hand van kijkwijzers ook tools om toestellen en platformen te kiezen die hierbij passen.

Zodra dat duidelijk werd hebben we radicaal gekozen voor digitalisering en zijn er op korte tijd meer dan 2500 laptops en chromebooks en 100 digiborden van Prowise aangekocht. Zo kunnen 4000 lln. dit schooljaar starten met hun eigen toestel", licht Saskia Michielsen, operationeel directeur toe. "We hertekenden ook de structuur van onze IT-ondersteuning voor de scholen zodat pedagogische en technische ondersteuning hand in hand kunnen gaan."

De leerkrachten van de lagere scholen kregen ook een inhoudelijk opleidingstraject van het opleidingscentrum van Fluxusacademie. Ze konden zelf aan de slag gaan om te ervaren hoe ze de chromebooks in hun lessen kunnen integreren.

Dit schooljaar breiden we deze opleiding uit met verdiepende sessies voor basisonderwijs en secundair onderwijs, vraaggestuurd vanuit de klasvloer.

"We zijn erg blij met deze digisprong. Voor de scholen is het een grote stap – maar na de digitalisering die de Corona-periode gebracht heeft, is deze niet meer onoverbrugbaar.

Onze scholen zijn er alvast klaar voor en onze leerlingen al helemaal. Deze digisprong was in Vlaanderen écht nodig en zal voor het onderwijs een groot verschil maken.

Het zo veel mogelijk kosteloos aanbieden van de toestellen vinden we belangrijk: het maakt ons onderwijs democratischer, laagdrempeliger en kan voor veel gezinnen ook echt een verandering brengen.

Enkel wanneer leerlingen in IT-richtingen erg krachtige devices nodig hebben, vragen we een bijdrage aan de ouders - in die gevallen is het toestel eigenlijk ook het handboek" vertelt Saskia Michielsen verder. "Indien de middelen na de digisprong het toelaten, willen we dat graag ook zo houden."

Over GO! Scholengroep Fluxus

GO! Scholengroep Fluxus is de inrichtende macht van 67 onderwijsinstellingen met in totaal ruim 14.000 leerlingen en 1.463.000 uren cursist volwassenenonderwijs. In de regio Lier – Mortsel – Edegem – Herentals – Geel – Westerlo – Mol – Turnhout ondersteunen we peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen in hun ontwikkeling binnen een gelijklopende visie op leren.  www.scholengroepfluxus.be