Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Godvergeten' : KUL onderzoek van Leen Deflem naar grensoverschrijdend gedrag in katholieke omgevingen (1950-1989) - dinsdagochtend op Radio1 VRT

kerk

De krachtige VRT Canvas-reeks "Godvergeten" heeft - zoals verwacht - heel wat losgemaakt in ons land. Ook het aantal meldingen bij de Kerk zelf is bijna verdubbeld sinds de reeks wordt uitgezonden. 

Doctoraatstudente Leen Deflem (KUL) rondt haar bijzonder onderzoek rond grensoverschrijdend gedrag binnen katholieke omgevingen verder af en zoekt nog enkele mensen - ook in de Kempen en Neteland - zodat ook hun getuigenis - kan gegoten worden in educatief preventiemateriaal.

"In oktober 2022 ben ik gestart aan een onderzoek naar misbruik in de kerk", zegt Leen Deflem. "Ik ben doctoraatsstudente aan KU Leuven. Mijn begeleiders zijn professoren Dries Bosschaert, Annemie Dillen, Vera Horens. Ik ben op zoek naar personen die ik wil interviewen in het kader van dit onderzoek.   Als u wil,

 ga dan met mij in gesprek te gaan?

Onderwerp onderzoek: "Dit onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag (verbaal, fysiek, seksueel, machtsmisbruik,…) van volwassenen tegenover minderjarigen binnen katholieke omgevingen (zoals scholen, internaten, jeugdbewegingen,…) tijdens de jaren 1950-1989.

In dit onderzoek ligt de focus op de ervaringen, ideeën en herinneringen van personen uit een omgeving waarbinnen dit grensoverschrijdend gedrag plaatsvond.

Doel onderzoek:

"Ik wil onderzoeken hoe mensen denken en hebben gedacht over grensoverschrijdend gedrag dat niet rechtstreeks henzelf, maar anderen overkomen is in Vlaamse katholieke contexten tijdens de jaren 1950-1989", vervolgt Leen Deflem.  "Dit wil ik doen door mensen persoonlijk te interviewen. De uiteindelijke onderzoeksresultaten verwerk ik in educatief preventiemateriaal."

Interviews: "Met dit onderzoek wil ik zoveel mogelijk verschillende verhalen beluisteren. Momenteel heb ik 36 personen geïnterviewd, maar ik ben nog steeds op zoek naar extra mensen die met mij over dit onderwerp in gesprek willen gaan.

Hoe ziet een deelname eruit?

  • Eén individueel interview van ongeveer 60 minuten. Dat kan op een plek die u zelf verkiest.
  • Ik heb een lijst met vragen als rode draad voor ons gesprek. Indien u op bepaalde vragen niet wenst te antwoorden, mag u dit altijd aangeven. Voorbeelden van vragen zijn: Heeft u als kind of volwassene geweten van een situatie in een katholieke omgeving waarvan u toen dacht: "Dit kan eigenlijk niet"? Op welke manier werd hiermee omgegaan? Op welke manier werd hierover gepraat? Op welke manier probeerden mensen hier iets aan te veranderen?,…
  • Uw deelname aan het onderzoek is 100% anoniem. Dit wil zeggen dat ik aan niemand zal vertellen dat u heeft meegedaan. De personen/plaatsen waarover u praat, worden ook allemaal vervangen door denkbeeldige namen. Uw verhaal als dusdanig zal ook niet verspreid worden, zodat er niemand is die dit zou kunnen herkennen', besluit Leen.
  • Doe mee aan het onderzoek en neem contact vrijblijvend op Leen Deflem (KUL)  Leen.deflem@kuleuven.be .
Morgen dinsdag 27/9 rond 11u kan je KUL-onderzoekster Leen Deflem beluisteren op Radio1 VRT in het bekende programma "De wereld van Sofie".
kerk

Deel dit artikel