UNIZO Kempen steunt het actieplan van Vlaams minister van Openbare werken Hilde Crevits. Doel: minder hinder bij openbare werken. De ondernemersorganisatie zat zelf mee aan de onderhandelingstafel en hamert voornamelijk op duidelijke communicatie en coördinatie naar ondernemers.

Want meer dan andere burgers lijden bedrijven daadwerkelijk verlies door dergelijke hinder. Dat zorgde eerder al voor het failliet van enkele KMO's, weet UNIZO. 

Een UNIZO-onderzoek toont aan dat 71% van de ondernemers nu geen of onvoldoende informatie te krijgen over de werken. 73% lijdt daardoor omzetverlies. Daarnaast blijkt dat een toenemend aantal ondernemers een beroep doet op de inkomenscompensatievergoeding bij hinder bij openbare werken: 1.158 ondernemers kregen vorig jaar een vergoeding  van 70 euro per dag van sluiting, dat is een toename van 50 % ten opzichte van het voorgaande jaar.

“Een goede maatregel die stilaan bekend geraakt bij de doelgroep, maar de federale overheid moet er nu voor zorgen dat de financiering van deze maatregel gewaarborgd blijft, zeker nu er veel werven in uitvoering of gepland zijn.

"Als jij ziet welke impact de actuele werken op de E313 op de regio heeft" benadrukt Kristof Thijssens, directeur van Unizo Kempen, "is dit actieplan geen overbodige luxe."

"Ik heb zelf het kabinet Creveits erop gewezen, dat de communicatie rond werken, niet alleen vanuit 1 werf mag gebeuren, maar vanuit een totaalbeeld in een ruime regio".

"De communicatie rond de werken op de E313 loopt vrij correct; dit neemt niet weg dat het alles toch nog gestropt raakt op B.v. de Ring van Herentals en aanpalende werken zoals de kanaalbrug in Grobbendonk".

Bereikbaarheidsadviseurs, de functie die de Vlaamse overheid in het leven riep voor communicatie naar ondernemers bij werken op haar gewestwegen, kan in zulk geval het best uitgebreid worden naar alle werven en niet vanuit 1 werf" 

De ondernemersorganisatie beklemtoont bovendien de absolute noodzaak om beter af te spreken en te coördineren tussen de werken van het Gewest, van de steden en gemeenten en van de nutsbedrijven. Voor dit en volgend jaar voorspelt UNIZO immers heel veel openbare werken.

Er is de noodzaak de slechte gewestwegen te verbeteren. Bovendien zitten de stads-  en gemeentebesturen in hun laatst jaar voor de verkiezingen, traditioneel een periode met een forse piek voor de lokale wegenwerken. Bijgevolg verwacht de organisatie daardoor veel extra hinder voor de bedrijven.

Opvolging door lokale UNIZO-besturen

Met het actieplan van de minister met daarin onder meer de permanente evaluatie van het Minder Hinder Rapport hoopt UNIZO  de hinder bij openbare werken daadwerkelijk te zien verminderden en zal daar ook op toezien via haar ruim 300 lokale UNIZO –verenigingen. “Niet enkel bij het slim plannen van wegenwerken op grote wegen, maar ook op kleinere wegen moet sterker rekening worden  gehouden met de voor handelaars commercieel gevoelige  periodes en evenementen," benadrukt UNIZO.

UNIZO bereikbaarheidsadviseurs
Met de steun van de Vlaamse overheid begeleiden momenteel  UNIZO-bereikbaarheidsadviseurs in drie Vlaamse provincies openbare werken. Ze richten zich vooral op een goede verstandhouding tussen bouwheer, opdrachtgever en zelfstandige ondernemers in de buurt. Die worden immers in hun broodwinning getroffen door openbare werken die de bereikbaarheid van hun zaak verminderen.

De bereikbaarheidsadviseurs worden betrokken bij de verschillende fases van het stappenplan, en dit vanaf het concept tot de uitvoering en de eindevaluatie van de werken. De ondernemers worden continu op de hoogte gehouden over de evolutie van het project en dit door middel van nieuwsbrieven en informatievergaderingen

Een volledige "EHBO bij openbare werken” is beschikbaar op de unizo website en gratis te downloaden voor Unizo-leden.
Alle info: www.unizo.be/openbarewerken