Provinciegouverneur Cathy Berx betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en getroffenen van de gasontploffing in Turnhout en dankt de hulpverleners en iedereen die spontaan hulp biedt. Ze wijst ook op het belang van het naleven van de coronaregels.

'We moeten op elk moment plaats hebben in onze ziekenhuizen om de slachtoffers van zulke rampen op te vangen.'

'De gasontploffing in Turnhout onderstreept nogmaals het belang om zich op elk moment te houden aan de coronaregels en er zo mee voor te zorgen dat voldoende ziekenhuisbedden vrij blijven', zegt Cathy Berx.

'Mensen kunnen nog steeds hartinfarcten krijgen en er vinden nog altijd verkeersongelukken plaats. Ook rampen met meerdere slachtoffers zijn nog steeds mogelijk.

Net ook daarom moeten we op elk moment plaats hebben in onze ziekenhuizen om die mensen te kunnen opvangen.' (SC) Foto's Peter Vanderveken / NNieuws.