Gisteren organiseerde gouverneur Cathy Berx een digitaal overleg met de Antwerpse grensburgemeesters en de burgemeesters van de Nederlandse grensgemeenten, samen met de deputatie en vertegenwoordigers van de hulpdiensten van de provincie, van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant en verantwoordelijken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Nederland.

Gouverneur Cathy Berx bracht alle grenspartners samen om een duidelijk en up-to-date beeld te krijgen van de impact van zowel de Belgische als de Nederlandse corona-maatregelen op diverse sectoren: horeca, onderwijs, evenementen, ...

De deelnemers waren blij met dit initiatief, en ze gaven aan dat het ook in de toekomst zinvol is om op regelmatige basis informatie uit te wisselen over de grens heen.

Uit het overleg bleek dat er de afgelopen dagen geen noemenswaardige problemen werden vastgesteld.

Wel werd er melding gemaakt van privéfeestjes waar men het niet te nauw neemt met de corona-maatregelen, de noodzaak om elkaar te informeren bij (vermoeden van) besmettingen en het belang van grensoverschrijdende contactopvolging en brononderzoek en opvolging van mogelijke grensoverschrijdende clusters.

Met het oog op de eindejaarsperiode wordt er bovendien op verzoek van verschillende burgemeesters een grensoverschrijdende werkgroep opgericht die zich zal buigen over de problemen en knelpunten in verband met het aankopen en het afsteken van in Nederland inmiddels verboden knalvuurwerk en vuurpijlen.

Gouverneur Cathy Berx: "Samen met de grenspartners volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op, en dit aan beide kanten van de grens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen, en meer nog van de mogelijke effecten ervan aan de andere kant van de grens.

Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling en afstemming dragen we maximaal bij tot de gezondheid en veiligheid van onze inwoners".