Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gouverneur dankt 170 vrijwilligers BuurtInformatieNetwerken met BIN-event

Cathy Berx BIN

Gisteren kregen 170 genodigden een verdiende pluim tijdens het BIN-event van provincie Antwerpen, georganiseerd door gouverneur Cathy Berx en vzw BIN Kenniscentrum. Een BuurtInformatieNetwerk is een samenwerkingsverband tussen politie en wijkbewoners. Politie en BIN-leden wisselen informatie uit om samen te werken aan een veilige buurt. Provincie Antwerpen telt het grootste aantal BIN’s van het land.

In provincie Antwerpen zijn er 609 BIN’s actief, goed voor bijna de helft van de 1.474 BIN’s in heel België. Er zijn in onze provincie in totaal 87 491 aangesloten BIN-leden. Bovendien is het grondgebied van 3 politiezones in de provincie nu volledig gezekerd door BIN’s: politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, politiezone Schoten en politiezone ZaRa.

Gouverneur Cathy Berx en vzw BIN Kenniscentrum bedankten gisterenavond de vele vrijwillige BIN-coördinatoren, politie en lokale besturen voor hun inzet. 

Tijdens het BIN-event leerden de aanwezigen ook heel wat bij over enkele actuele veiligheidsthema’s. Een eerste thema dat aan bod kwam was illegale drugsproductie en de bestrijding ervan. Gouverneur Cathy Berx stelde www.drugsplantageontdekt.be voor, een online meldpunt waarop men anoniem de politie kan verwittigen over vermoedelijke cannabisplantages, drugslabo's en dumping van drugsafval in de provincie Antwerpen. 

Gouverneur Cathy Berx: “Steeds vaker zien we dat illegale drugsproductie gevaarlijke situaties veroorzaakt.  Nog veel erger is het wanneer daarbij ook onschuldige burgers betrokken raken. Daarom lanceerden het Openbaar Ministerie Antwerpen, de politie en ikzelf in december 2021 het anoniem meldpunt drugsplantages. Sinds de start leverde het anoniem meldpunt al 183 meldingen op.” De meeste meldingen handelen over vermoedelijke drugsplantages.  

Aansluitend legde Dr. Apr. Natalie Meert, gerechtsdeskundige in het labo Drugs van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, de BIN-leden uit wat de signalen en risico’s zijn van illegale drugsproductieplaatsen.

Vervolgens gaf Isabelle Marchand, communicatieverantwoordelijke en woordvoerder van Febelfin, een toelichting over veilig bankieren. Vzw BIN Kenniscentrum wil BIN-leden opleiden tot cyberadviseurs. Hiervoor werkt het Kenniscentrum samen met Febelfin, de gouverneurs van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, FOD Binnenlandse Zaken en de stad Kortrijk. Uit cijfers van de Federale Politie blijkt dat er de laatste 5 jaar een toename van online fraudegevallen is van maar liefst 175%. 

In 2020, door het vele telewerken een topjaar voor hackers, hebben online fraudeurs 34 miljoen buitgemaakt met phishing. Als blijkt dat 12% van de bevolking nog nooit van phishing heeft gehoord, is het verhogen van de digitale weerbaarheid van burgers enorm belangrijk.  Door BIN-leden op te leiden tot cyberadviseurs kunnen zij het bewustzijn rond veilig bankieren in hun woon- en werkomgeving verhogen. 

Tot slot kwamen enkele technische nieuwigheden in de BIN-werking aan bod.

Koen De Budt en Michiel Scheerlinck van het Nationaal Crisiscentrum gaven uitleg over de werking van BE-Alert voor de BIN’s voor de komende 6 jaar. Via BE-Alert kunnen overheden burgers bij (dreigende) noodsituaties alarmeren en informeren. Vanwege de gelijklopende technologische vereisten gebruiken politiezones dit platform ook voor het verzenden van BIN-berichten.

Daarnaast stelde Benno Gekiere van BIN Kenniscentrum “BIN Digitaal” voor, het nieuwe registratie- en communicatieplatform voor de BIN’s.  Benno Gekiere: “Dit platform zorgt voor een gedigitaliseerde registratie van BIN’s en hun leden en een veilige mailtool, dit alles conform de regels inzake GDPR.  Gelijklopend met dit project werken we ook samen aan een up-to-date database voor de contactgegevens van de BIN-actoren, waar overheden en studiediensten nuttige data kunnen ophalen.”

Foto : Gouverneur Cathy Berx en Benno Gekiere van vzw BIN Kenniscentrum / provincie.

Cathy Berx BIN

Deel dit artikel