Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gouverneur en Nete-burgemeesters ondertekenen Charter om Kleine Nete weer drinkbaar te maken

Nete

De Kleine Nete is een van de mooiste waterlopen van Vlaanderen maar, zoals zoveel waterlopen, vervuild en niet geschikt als basis voor drinkbaar water. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx, heel wat Nete-burgemeesters, VMM en Natuurpunt hebben nu ook hun handtekening gezet onder een Charter dat ervoor moet zorgen dat de Kleine Nete in 2050 zo gezond is, dat je het water ervan kunt drinken.

Het begon als een klein initiatief maar groeide op heel korte tijd uit tot een evenement waar niemand in de Kempen niet bij betrokken was. De voorbije zomers hebben iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Water is kostbaar want schaars.

Daarom is de Kleine Nete in de Kempen ook zo belangrijk. Al tien jaar wordt er in de regio al samengewerkt om de Kleine Nete duurzaam in stand te houden - zo werd al besloten dat de rivier tussen Kasterlee ne Herentals opnieuw in de oud bedding herlegd zal worden om zo voor extra waterbuffering te zorgen.

Met het Charter wil men nog een stap verder gaan. De Vlaamse Waterdagen zijn de ideale gelegenheid om het engagement aan te gaan om de Kleine Nete tegen 2050 drinkbaar te maken. Een Drinkbare Kleine Nete kwam tot stand in een coproductie van de Transitiearena Water, rivier-expert Li An Phoa en het Samenwerkingsverband Kleine Nete.

De ondertekening van het charter was het hoogtepunt van een tweedaagse wandeltocht langs de Kleine Nete van Geel tot Grobbendonk met een tussenstop in Herentals, waar ook de film van Li An Phoa over een Drinkbare Maas werd vertoond als inspiratie.

“Als het om water gaat, kunnen we niet ambitieus genoeg zijn”, zegt Cathy Berx, die ook als provinciegouverneur van Antwerpen bewust water zeer hoog op de agenda heeft gezet.

“Tussen de rivier zoals ze nu is en de Drinkbare Kleine Nete waar we ons voor inzetten, ligt echter nog een lange weg. Een weg van bundelen van uiteenlopende expertises, kennis en ervaring;  een weg van afwegen en verzoenen van belangen; een weg van nieuwe manieren van kijken, verbeelden en begrijpen met het oog op een gedeelde ambitie.”

Iedereen die wil kan zelf het charter mee ondertekenen op kleinenete.drinkablerivers.org

Meer over het Samenwerkingsverband Kleine Nete? www.kleinenete.be

Meer over de Waterdagen/Netedagen? www.waterdagen.be/netedagen

Meer over Drinkbare Kleine Nete? kleinenete.drinkablerivers.org

Meer over de Transitiearena Water? www.H2050.be

Meer weten over Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete? www.rlkgn.be

 

 

Nete

Deel dit artikel